Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщи, че от днес земеделските стопани вече могат да очертават площите си онлайн в Системата за електронни услуги (СЕУ) при кандидатстване за подпомагане по основните схеми на директните плащания (ДП) в Кампания 2021.

От публикуваната днес Заповед на изпълнителния директор на ДФЗ става ясно, че в срок до 09.06.2021 г. се предоставя възможност на земеделските стопани за регистриране в СЕУ на данни за заявленията за участие по следните схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП):

 1. схема за единно плащане на площ (СЕПП);
 2. схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП);
 3. схема за преразпределително плащане (СПП);
 4. схема за млади земеделски стопани (МЗС);
 5. схема за дребни земеделски стопани (ДЗС);
 6. схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК);
 7. схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – мляко);
 8. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) (СМлК – пл);
 9. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
 10. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – месо);
 11. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) (ДПЖ – пл);
 12. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК);
 13. схема за обвързано подпомагане за биволи (биволи);
 14. схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) (СП – основна);
 15. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП – други);
 16. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ – ДККП);
 17. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ – П);
 18. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) (СЗ – КЛЧ);
 19. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (СЗ – МЗДП);
 20. схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо);
 21. схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК);
 22. специално плащане за култура – памук (Памук);
 23. схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП);
 24. схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
 25. схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1);
 26. схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);
 27. мярка 10 „Агроекология и климат“ (Мярка 10);
 28. мярка 11 „Биологично земеделие“ (Мярка 11);
 29. мярка 12 „Плащания по „Натура 2000″ и Рамковата директива за водите“ (Мярка 12);
 30. мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ – подмярка 13.1. Компенсационни плащания в планински райони/(НР1), подмярка 13.2. Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения/(НР2) и подмярка 13.3. Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения/(НР3).

Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които заявява за тазгодишната кампания. Информацията включва и пространствени данни за използваните от земеделците площи. Тя постъпва и се зарежда в ИСАК заедно със схемите и мерките, по които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети лично общинската служба „Земеделие“, където трябва да провери дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си.

В СЕУ на ДФЗ е възможна регистрацията на данни по заявленията за подпомагане. Системата е достъпна за регистрирани потребители, като самата регистрация в системата става с подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/.

За  улеснение на земеделските стопани ДФЗ публикува 15 видео ръководства за работа със СЕУ в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ (https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49).

 

НАРЪЧНИК по директни плащания за Кампания 2021 на МЗХГ

 

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!