В рамките на проведеното на 20.04.2022 г. изслушване в Комисията по земеделието, храните и горите („Комисията“) към 47-о Народно събрание (НС) изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев представи текущия напредък по изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 и график за извършване на плащанията от ЕФГЗ и ЕФРСР през 2022 година.

В презентацията си относно текущия напредък (актуален към 15.04.2022 г.) в изпълнението на ПРСР 2014-2020 Каварджиклиев посочи следните трудности пред бенефициентите при изпълнението на проекти по ПРСР 2014-2020:

  • Приложимото законодателство в областта на обществените поръчки за избор на изпълнител;
  • COVID- 19 пандемията и
  • Растяща инфлация, която води до значително увеличаване на пазарните цени по пъроначално представените количетсвено-стойностни сметки в проектните предложения за дейности, материали и услуги, свързани с инвестициите.

Николай Каварджиклиев Снимка: БГНЕССпоред изпълнителния директор на ДФЗ, последиците от тези трудности са:

  • Нарастващ брой постъпили искания от бенефициенти, изпълняващи договори по ПРСР 2014-2020, за прекратяването им поради повишаващи се цени на одобрените инвестиционни разходи;
  • Забавяне при изпълнението на договорите;
  • Нарушение на принципа на добро финансово управление.

 

Кавърджиклиев сподели пред депутатите в Комисията, че основната причина за сериозното забавяне, с което ДФЗ разглежда и одобрява проектите по ПРСР 2014-2020, е „организационен„. Той информира депутатите в Комисията, че към момента работи над нов устройствен правилник на ДФЗ с „промяна на вътрешни правила и процедура„, който се надява „да промени доста сериозно начинът, по който се работи във Фонда…смятам, че когато зичистим тези неща, ще се работи много по-ефективно и много по-прозрачно„. Кавърджиклиев посочи още, че „С годините във Фонда са трупани правила върху правила, процедури върху процедури и някои блокират други, а това създава хаос или се създава двойна, даже повече от двойна работа. Ето това нещо трябва да се промени и не е трудно да се промени, просто някой трябва да седне и да чете внимателно, да изчисти всичко, съобразявайки се с регулациите и правната рамка„. Десислава Танева, зам-председател на Комисията, коментира това така „Правната рамка, ако остане същата, няма да има чувствително подобрение и вие ще се убедите сам.“

По време на дискусията за ниското усвояване на средствата по ПРСР 2014-2020 председателят на Комисията Пламен Абровски се обърна към изпълнителния директор на ДФЗ с въпрос „Имате ли изготвен вече план за действие до края на прилагане на Програмата и по какъв начин ще успеете тези 52.63 % усвояване на Програмата да стигнете до 100 %?„, на който Кавърджиклиев отговори „В момента работим върху това. Нямаме финализиран такъв екшън план към момента. Надявам се до средата на следващия месец да имаме готовност да коментираме детайлите„.

При обсъждането на проблема с отказа на бенефициенти от изпълнението на проекти по ПРСР 2014-2020 Танева попита Кавърджиклиев дали вече с Управляващия орган на Програмата е намерено решение, с което на бенефициентите да се даде право за актуализация на цените по инвестиционните проекти (визирайки твърде високата инфлация от последните месеци и повишените пазарни цени) като сподели и очакването си „отказът от изпъленение на проекти ще бъде доста висок и проблемът с изпълнението на Програмата ще бъде много сериозен„. Директорът на ДФЗ отговори „Тук дойдох от среща в министерството точно на тази тема и то в доста широк формат заедно с представители на различните асоциации…работи се върху това нещо и се надявам в следващите дни да имаме крайно решение, но въпросът наистина е към Управляващия орган и не мога да взема решение на тази тема, мога да участвам експертно в групите, които се правят по това. Въпросът е ключов, той касае не само проектите, които сега влизат, той касае започнати проекти. Не е лесно наистина да се намери универсално решение…В момента изчаквам да видя какво ще решат колегите в министерството„. Абровски посочи, че за тази среща по темата депутатите знаят от министър Иванов от предното негово изслушване в Комисията, когато той е сподели очакванията си именно в рамките на тази среща да се намери решение между Управляващия орган и разплащащия орган (т.е. ДФЗ-РА). Абровски попита „да разбираме ли, че днес на тази среща не е намерено решение„, на което Кавърджиклиев отговори „Тази среща продължава и в момента и по тази причина наямам информация до къде са нещата„. Личното мнение на директора на ДФЗ по темата е че „трябва да се намери възможност за предоговаряне, и това е най-лесният вариант, на постъпилите проекти, за актуализация на цените…въпросът е какво от министерството ще преценят и дали има наистина такава правна възможност, както и финансова…Казусите са много, рамката в която сме затворени за съжаление не можем да бъдем толкова гъвкави, колкото ни се иска на нас„.

Депутатът Димитър Аврамов препоръча при следващи изслушвания на тази тема в Комисията задължително да присъства и самият министър Иванов и представител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, които да дават конкретни отговор, иначе днешното заседание показва, че дискусията се обезсмисля, тъй като въпросите на депутатите остават без отговор. Абровски добави, че най-резенно би било участието на ресорния заместник министър, тъй като той ръководи „комуникацията с Европейската комисия“ и след Великденската ваканция на Парламента „това изслушване можем да го повторим заедно с ресорния заместник министър“.

Аврамов настоя да бъде предадена на министъра на земеделието препоръката към Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 възможно най-скоро да излезе с информация и разяснения относно предстоящите приеми през 2022 г. по мерките на Програмата за общините и частните бенефициенти, за да могат всички да са наясно и да се подготвят на време.

👉ТУК можете да откриете презентацията на ДФЗ за „Напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. към 15 април 2022“, а ТУК видео и аудиозапис от заседанието на Комисията към 47- НС, проведено на 20.04.2022 г.

Източник: www.parliament.bg; ДФЗ; снимка: БГНЕС

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!