Три години след старта на приема по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от ПРСР 2014-2020 Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) подписа първите три договора за безвъзмездната финансова помощ (БФП) на обща стойност от близо 864 000 лв.

Това става ясно от публикацията на ДФЗ, в която изпълнителният директор на ДФЗ Борис Михайлов напомня, че приемът по процедурата бе проведен в периода от 27 април до 31 юли 2018 г.

 Изпълнителният директор на ДФЗ връчи и 12 нови договора по още две подмерки на ПРСР 2014-2020:

  • нови 6 договора за БФП на обща стойност от 5,7 млн. лв. по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и
  • нови 6 договора за БФП на обща стойност над 2,115 млн. лв. по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

ДФЗ посочва, че подписаните 15 нови договора по трите горепосочени подмерки от ПРСР 2014-2020 г. са с обща стойност на инвестициите от 17 млн. лв. и субсидия от над 8,5 млн. лв.

 „Наясно съм, че фонд „Земеделие“ е в дълг към всички бенефициенти, които дълго време очакват да получат „зелена светлина“ за реализация на своите инвестиции“, заяви Михайлов по време на церемонията по подписване на договорите, на която присъства и ресорният заместник – изпълнителен директор на ДФЗ Боряна Алексова.

Източник: ДФЗ-РА

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!