Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи и публикува в сайта си днес „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020).

Ръководството е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора:

  •    Основни стъпки за изпълнение на договорите;
  •    Изменения в договорите;
  •    Спазване на условията на договора;
  •    Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;
  •    Комуникация със съответните институции;
  •    Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с изпълнители;
  •   Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;
  •    Установяване на нередности.

👉Запознайте се с публикуваното от ДФЗ на 30.06.2021 г. 👉„РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ_финал“

От ДФЗ съобщават, че Ръководството ще бъде изпратено по e-mail на бенефициентите, с действащи договори в ИСУН 2020, по ПРСР 2014 – 2020. То е част от предприетите мерки за подобряване на дейността на фонда чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата по Програмата за развитие на селските райони. Ръководството е публикувано на dfz.bg, както и на eufunds.bg

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ДФЗ с План с мерки за подобряване на дейността, наваксване с обработката на забавени проекти по ПРСР 2014-2020 и подобряване на прозрачността

ВОМР: ДФЗ привлича 246 служители от областните дирекции за обработка на забавените процедури и проекти към МИГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!