План с мерки за подобряване дейността на фонда, наваксване с обработката на забавени проекти по ПРСР 2014-2020 г., както и подобряване на публичността и прозрачността в работата изготви ръководният екип на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Планът на ДФЗ е одобрен и от служебния министър проф. Христо Бозуков. Планът съдържа информация за текущото състояние на процедурите и проектите, в него са набелязани дейности и поставени срокове:

  • по прилагане на мерките/подмерките отПРСР 2014-2020 и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020.
  • дейността на ресор „Технически инспекторат“
  • прилагането на „Краткосрочни схеми за подпомагане“
  • прилагането на „Директни плащания на площ“
  • дейността на ресор „Информационни технологии“

Очаква се публикуването на „Ръководството на бенефициента” по ПРСР 2014-2020

ДФЗ съобщава, че изготвя в момента и ще публикува на сайта – dfz.bg и на eufunds.bg „Ръководството на бенефициента”. То ще бъде предназначено за всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 и ще има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Нови четири „горещи“ телефонни линии в ДФЗ

*На 28 юни 2021 г. ДФЗ открие нови четири „горещи“ телефонни линии:

  • 2 ще отговарят за Дирекция „Договориране“ към ПРСР: 0884 362 285; 0889 502 487
  • 2 ще отговарят за Дирекция „Оторизация“ към ПРСР: 0889 922 624; 0889 502 906

Всеки петък „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ в ДФЗ за бенефициенти

Кандидат/бенефициентите ще могат да получат разяснения относно проектите си по телефона, а всеки петък за тях ще бъде „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ в ДФЗ.

Информационен бюлетин на ДФЗ на всеки 2 седмици

С цел максимална публичност и прозрачност за работата на ДФЗ на регулярна база ще се изпраща информационен бюлетин на електронните пощи на всички кандидати/бенефициенти с информация за напредъка по подмерките. Информацията ще обхваща текущото състояние на всеки прием, както и обработката на анексите по подмерки. Информационният бюлетин ще бъде качен и на електронната страница на ДФЗ и ще се актуализира на всеки две седмици.

👉Запознайте се с „План с мерки за подобряване дейността на ДФ „Земеделие” – публичност и прозрачност в работата“👉 ТУК!📌

Източник: ДФЗ

*Публикацията е актуализирана на 28.06.2021 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!