Комитетът по земеделие (COMAGRI) към Европейския парламент (ЕП) одобри във вторник (12 октомври 2020 г.) планове за бърз, целенасочен и устойчив пакет за възстановяване за земеделските производители от ЕС, производителите на храни и за селските райони, които също трябва да повишат тяхната устойчивост.

Евродепутатите актуализираха текста, предложен от Европейската комисия (ЕК) с цел средствата от новия Инструмента за възстановяване на ЕС да бъдат предоставени на разположение на селските общности през годините 2021 и 2022. Първоначалната идея беше ЕС да освободи парите през периода 2022 до 2024 г. (ВИЖТЕ: Новите средства за селските райони от NextGeneration EU ще се използват през 2022, 2023 и 2024 като мерки по ЕЗФРСР в Стратегическите планове по ОСП и без задължително обвързване със Зелената сделка).

Контекст

На 21 юли 2020 г. Европейските лидери се договориха за 1.074 трлн. евро бюджета на ЕС за периода 2021-2027 и за 750 млрд. евро бюджет за Плана за възстановяване от СOVID-19. Договорените средства за периода 2021—2027 за ЕЗФРСР (Стълб 2 на ОСП) са 77 850 млн. евро, разходите за пазарна подкрепа и директни плащания (Стълб 1 на ОСП) са 291 091 млн. евро (по текущи цени), а средствата за равитие на селските райони по новия инструмент NextGeneration EU за преодоляване на кризата от COVID-19 са намалени на 7.5 млрд.евро спрямо предложените от ЕК 15 млрд. евро.

На 23 юли извънредно заседание на ЕП Европейският парламент не прие политическото споразумение на Съвета по МФР 2021—2027. Сделката трябва да бъде подобрена.

Решението на COMAGRI предвижда:

  • около 30% от 8,07 милиарда еврото помощи (в текущи цени) трябва да станат достъпни през 2021 година;
  • останалите 70% да бъдат освободени през 2022 година.

COMAGRI иска да осигури:

  • поне 37% от наличното финансиране за възстановяване на дейности, свързани с околната среда и климата;
  • най-малко 55% от фонда за възстановяване трябва да подкрепят създаването на нови бизнеси от млади фермери, както и инвестиции допринасящи за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване в съответствие с Европейския зелен пакт.

По-високо съфинансиране от ЕС

ЕС трябва да финансира 90% от допустимите мерки за възстановяване и устойчивост, настояват евродепутатите. Инвестициите на фермери и преработватели на храни, допринасящи за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, могат да бъдат съфинансирани от ЕС до общо 80% (в сравнение с предложението на ЕК за 40%). Увеличението би било до 90% в по-слабо развитите региони (от 50%), в най-отдалечените региони, по-малките острови в Егейско море и някои райони в Хърватия (от 75%).

Евродепутатите искат още:

  • да увеличат максималното ниво на подкрепа, която Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) предоставя на производителите на храни по схемите за качество на ЕС – от 3 000 евро на 5 000 евро на стопанство годишно;
  • да се повиши от 70 000 евро на 100 000 евро таванът за помощта от ЕЗФРСР за стартиране на бизнес за млади фермери
  • да се увеличи от 70% на 80%  максималното ниво на подкрепа от ЕЗФРСР за застраховане на култури, животни и растения, взаимни фондове за неблагоприятни климатични събития и болести по животните и растенията, както и за инструмента за стабилизиране на доходите.

„Европейският парламент отново показа, че може да отговори на реални нужди и призовава за подкрепа от нашите граждани, нашите селски общности и нашите земеделски производители и производители на храни“, каза докладчикът Паоло Де Кастро и допълни: „Искаме финансирането от ЕС за възстановяване да увеличи устойчивостта и цифровизацията на сектора, а не само да финансира решенията, както обикновено. Правейки това, ние показваме конкретна солидарност на ЕС със сектор, който дори в най-мрачните дни на пандемията COVID-19 никога не е разочаровал гражданите на ЕС.“

Какво следва?

Текстът на инструмента за възстановяване NextGeneration EU е одобрен от COMAGRI и сега ще трябва да бъде договорен със Съвета. След това новите правила следва да бъдат включени в преходния регламент на ОСП.

Видеозапис с превод на български език от заседанието на Комисията по земеделие към ЕП от 12 октомври 2020 г. можете да откриете ТУК!

Източник: www.europarl.europa.eu; https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!