След поредна година на тежки преговори и трудни компромиси, едноседмичен маратон от гласуване, евродепутатите приеха днес (23 октомври 2020 г.) позицията си относно реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) за периода след 2022 г. Екипът от преговарящи на Европейския парламент (ЕП) вече е готов да започне разговори с министрите на ЕС, които постигнаха по-рано тази седмица общ подход по пакета за реформа на ОСП след 2020 г.

Предстоят така наречените тристранни преговори между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия в опит да се намери компромис между вече очертаните различни позиции по елементите на новата ОСП.

След днешното гласуване в ЕП, председателят на Комитета по земеделие, Norbert Lins (EPP, DE), направи следното изявления: „Тъй като министрите на земеделието също постигнаха споразумението си след две години и половина във вторник вечерта, преговорите между Съвета и Парламента могат да започнат скоро. Беше време; Европейското земеделие се нуждае от яснота през следващите няколко години.“

Европарламентът по-амбициозен от Съвета

ЕП подсили задължителните изисквания за практики с благоприятно влияние върху климата и околната среда, т.е. предварителните условия, които всеки земеделски стопанин трябва да изпълнява, за да получава директни плащания. Освен това евродепутатите искат най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони да бъдат насочени към всички видове мерки, свързани с околната среда и климата. Най-малко 30% от бюджета за директни плащания следва да се използват за схеми за климата и околната среда (т. нар. екосхеми), които ще са доброволни, но биха могли да увеличат доходите на земеделските стопани.

Евродепутатите настояват във всяка държава членка да се създадат консултантски услуги в областта на селското стопанство, както и най-малко 30% от финансирането им от ЕС да се използва за подпомагане на земеделските стопани да се борят с изменението на климата, устойчиво управление на природните ресурси и защита на биологичното разнообразие. Те също призовават държавите членки да насърчават земеделските стопани да използват най-малко 10% от земите си за поддържане на ландшафтни елементи с положително влияние върху биологичното разнообразие, като например живи храсти, непродуктивни дървета и езера.

В днешното си изявление Peter Jahr (EPP, DE), докладчик по регламента относно стратегическите планове заяви: „Парламентът призна изрична връзка между земеделския сектор и Парижкото споразумение и съчетава текущите директни плащания с нови еко-схеми и специален зелен бюджет.“ „Искаме по-справедливо разпределение на субсидиите, по-голяма подкрепа за малки и семейни ферми, справедливи условия на труд и директни плащания да бъдат ограничени до 100 000 евро минус половината от разходите за труд.“ „Ние сме по-амбициозни от Съвета, но всички сме ангажирани с промяна в политиката, която ще се съсредоточи върху постигането на конкретни резултати. Това е най-голямата промяна на парадигмата в ОСП от 1992 г. насам.“

Ulrike Müller (RE, DE), докладчик по регламента за финансиране, управление и мониторинг, днес заяви: „Земеделската политика на ЕС трябва да стимулира фермерите в техния преход към модерна икономика и да ги възнаграждава за постижения в областта на околната среда, климата и хуманното отношение към животните.“ „Поставяйки целенасочени еко-схеми, програми и също инвестиции в центъра на тази реформа, ние осигурихме стъпка към по-устойчив и конкурентоспособен селскостопански сектор.“ „Успяхме да интегрираме иновативни идеи за обновяване на поколенията в новите правила на ОСП и увеличихме средствата, насочени към подпомагане на младите фермери.“

Комисарят по земеделие Януш Войцеховски приветства сделката, постигната от земеделските министри в Съвета, но подчерта, че позицията на Парламента е много по-амбициозна от тази, обсъждана в Съвета.

Намаляване на директните плащания за по-големи земеделски стопанства и подкрепа за малки стопанства и млади земеделски стопани

Евродепутатите гласуваха прогресивно намаляване на годишните директни плащания за земеделските стопани над 60 000 евро и ограничаването им до 100 000 евро. На стопаните обаче би могло да се разреши да приспадат 50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, от общата сума преди намаляването. Най-малко 6% от националните директни плащания следва да се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, но ако се използват повече от 12%, прилагането на горна граница следва да е доброволно.

Държавите от ЕС биха могли да използват най-малко 4% от своите бюджети за директни плащания за подкрепа на младите земеделски стопани. Според евродепутатите допълнителна подкрепа би могла да бъде предоставена от финансирането за развитие на селските райони в случаите, когато инвестициите за младите земеделски стопани могат да са приоритетни.

Парламентът подчертава, че субсидиите от ЕС следва да бъдат запазени само за лицата, които извършват поне минимално равнище на селскостопанска дейност. Автоматично се изключват лицата, експлоатиращи летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих.

Вегетариански бургери и тофу пържоли: без промени на етикетирането на продукти от растителен произход

Евродепутатите отхвърлиха всички предложения за запазване на свързани с месо наименования за продукти, които съдържат месо. Няма да има промени за продукти от растителен произход и имената, които те използват при продан.

Подпомагане на земеделските стопани за справяне с рискове и кризи

Парламентът настоя за допълнителни мерки, целящи да се помогне на земеделските стопани да се справят с рискове и потенциални бъдещи кризи. ЕП иска повече пазарна прозрачност, стратегия за интервенция за всички селскостопански продукти и практики, целящи по-високите стандарти в областта на околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към тях да бъдат изключени от обхвата на правилата за защита на конкуренцията. Евродепутатите също настояват резервът за кризи, който подпомага земеделските стопани при ценова или пазарна нестабилност, да се превърне от временен в постоянен инструмент с подходящ бюджет.

В днешното си изявление Ерик Андрие (S&D, FR), докладчик по регламента за общата организация на пазара заяви: „Твърде много фермери губят парите си, работата си, понякога дори живота си в селскостопански кризи. Радвам се, че Парламентът подкрепи усилията ми за създаване на ефективен механизъм за предотвратяване и по-добро управление на подобни кризи.“ „Вече не трябва да вярваме, че пазарът може да се регулира сам. Селскостопанските пазари са структурно нестабилни, но ние можем да направим нещо по въпроса.“ „Комисията трябва да има повече правомощия и да играе по-активна роля в регулирането на сектора.Трябва да осигурим справедливи и стабилни доходи на земеделските производители, за да подкрепят техния зелен преход. „

По-големи санкции за многократни нарушения и механизъм на ЕС за подаване на жалби

Парламентът иска увеличаване на санкциите за лицата, които системно не спазват изискванията на ЕС, например в областта на околната среда и хуманното отношение към животните . Тези санкции следва да представляват 10% от размера на плащанията, които земеделските стопани имат право да получават (увеличение от понастоящем предвидените 5%). Евродепутатите също изискват създаването на специален механизъм на ЕС за подаване на жалби. Той ще обслужва земеделските стопани и бенефициерите от селските райони, които се третират по несправедлив или неблагоприятен начин, в случай че националното правителство не разгледа жалбата им.

Измененията, приети от Европейския парламент на 23 октомври 2020 г. към предложението за регламент за стратегическите планове по ОСП, можете да откриете на български език ТУК.

Източник: www.europarl.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!