Европейският парламент (ЕП) прие на 28 април 2021 г. с огромно мнозинство новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Програмата осигурява краткосрочно и дългосрочно финансиране за научни изследвания и иновации, свързани с глобални предизвикателства, включително борбата с изменението на климата, пандемията от COVID-19, както и за цифровизация.

Средствата по „Хоризонт Европа“ представляват най-сериозната сума, заделяна досега от бюджета на ЕС за цифровизация и научни изследвания в областта на цифровите технологии. Програмата също така ще осигури подкрепа за иновативни МСП и за европейската научноизследователска инфраструктура. Тя ще предостави и допълнителни 1 млрд. евро, осигурени от Парламента, за фундаментални научни изследвания, които ще бъдат разпределeни чрез Европейския научноизследователски съвет.

Европейската комисия вече реши програмата да започне да се прилага временно от 1 януари 2021 г. Членовете на ЕП одобриха окончателно споразумението със Съвета на ЕС относно регламента за „Хоризонт Европа“ във вторник, като добавиха политическа декларация (връзка) с 677, гласа „за“, 5 гласа „против“ и 17 гласа „въздържал се“ . Те приеха споразумението със Съвета на ЕС относно специфичната програма „Хоризонт Европа“ с  661 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 33 гласа „въздържал се“.

 

„Важен вот в Европейския парламент за устойчивото бъдеще на Европа. Науката, иновациите, образованието, културата са нашата гаранция да имаме стабилни икономики и общества и да бъдем в състояние да се справим с всяка нова криза. Благодаря на Европейския парламент, на Съвета, но също и на всички изследователи и новатори в Европа и на европейските граждани за съвместното създаване и подкрепата за най-силната програма за наука и иновации в света – „Хоризонт Европа“ 2021-2027г. (95,5 милиарда евро). Благодаря и за подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии с неговата иновативна програма„, заяви Мария Габриел, европейски комисар за иновации, изследвания, култура, образование и младеж.
„Амбицията ни е да осигурим ефективното прилагане на „Хоризонт Европа“, да изготвим новаторски решения за опазване на нашата планета и да направим ежедневието ни по-екологосъобразно, като включим гражданите в центъра на нашите действия. Ето защо ще работим за екологичния преход и цифровата трансформация на нашите икономики и общества, за здравословно хранене, подобряване качеството на водите и почвите, за развитие на медицинските изследвания, борба с раковите заболявания, както и за гарантиране технологичния суверенитет на ЕС. Вярвам, че с „Хоризонт Европа“ и с Европейския институт за иновации и технологии, разполагаме с инструменти за отлични постижения, за да осигурим необходимата подкрепа на нашите изследователи и новатори в полза на гражданите във всеки регион и във всяка държава членка.“, допълни още тя.

„Хоризонт Европа“ ще подготви ЕС за бъдещето, като подкрепи неговите здравни системи, като насърчи декарбонизацията на промишлеността и иновациите в предприятията. Програмата ще подкрепя и европейските изследователи! Амбициозна инвестиция в научните изследвания и иновации ще позволи да посрещнем бъдещите предизвикателства“, каза Дан Ника, докладчик по регламента „Хоризонт Европа“.

 

„Постигнахме амбициозен и балансиран бюджет, който сериозно подкрепя фундаменталните и тематичните изследвания, включващ за първи път специален бюджет за културните и творческите индустрии в Европа. „Хоризонт Европа ще бъде ключова част от възстановяването на Европа“, заяви Кристиян Елер, докладчик по специалната програма „Хоризонт Европа“. „С тази програма ЕС вече правно се ангажира със защитата на академичната свобода в целия континент“, допълни той.

 

„Хоризонт Европа“ ще разполага с общ бюджет от 95,5 милиарда евро, включително 5,4 млрд. от Плана за възстановяване „ЕС от следващо поколение“ и допълнителни инвестиции от 4 млрд. евро от Многогодишната финансова рамка на Общността.

„Хоризонт Европа“ ще има решителен принос и за дългосрочната трансформация на ЕС, като ще подпомага цифровизацията, намаляване на емисиите в промишлеността и ограничаване на зависимостта от изкопаеми горива, а също така ще работи за екологосъобразно възстановяване от кризата. Приоритетните области, по които ще работи програмата, са пет:

  • ускоряване на прехода към една Европа, която е подготвена и устойчива на промени в климата;
  • намиране на лечение на раковите заболявания;
  • превръщане на 100 големи града в климатично неутрални до 2030 г.;
  • възстановяване на водите и океаните;
  • поне 75% от почвите в ЕС трябва са чисти до 2030 г.
Инфографика за бюджета на програмата на ЕС "Хоризонт Европа"  

Бюджетът на „Хоризонт Европа“ е разпределен в четири стълба. Първият е посветен на укрепването на потенциала за изследвания и иновации. Вторият осигурява финансиране за научни проекти по приоритетните области. Третият стълб подкрепя воденото от науката предприемачество, а четвъртият финансира изследователските мрежи и сътрудничеството.

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) и Европейският съвет за иновации (ЕСИ) също получават финансиране по програмата. ЕИТ цели да приближи изследванията към практическото им приложение в бизнеса, а ЕСИ подпомага реализирането на технологични пробиви и внедряването на пазара на променящи ежедневието идеи.

Полезни информационни ресурси за програма „Хоризонт Европа“

Източник: www.europarl.europa.eu; ; https://ec.europa.eu/; https://erc.europa.eu/; mariya.gabriel.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!