„Дългосрочната бюджетна сделка на ЕС трябва да бъде подобрена, за да може Парламентът да я приеме

Решението бе обявено от пресслужбата на Европейския парламент (ЕП) след проведеното на 23 юли извънредно заседание на ЕП., в рамките на което евродепутатите дебатираха заедно с председателя на Европейския съвет, Шарл Мишел и председателя на Европейската комисия (ЕК), Урсула фон дер Лайен постигнатото на 21 юли 2020 г. споразумение между 27-те лидери на страните- членки за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 (МФР 2021-2027) и  бюджета за Плана за възстановяване от СOVID-19. В края на деня ЕП прие Резолюция относно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 2020 г.

ЕП подкрепи Плана за възстановяване от СOVID-19

В Резолюцията на ЕП от 23 юли 2020 г.  ЕП приветства приемането от страна на държавните и правителствените ръководители на фонд за възстановяване и потвърждава създаването на Инструмент за възстановяване, което определи като „историческа стъпка за ЕС“.

ЕП не прие политическото споразумение на Съвета относно МФР 2021—2027

ЕП не приема обаче политическото споразумение относно МФР 2021—2027 в настоящия му вид и изразява готовността си да започне незабавно конструктивни преговори със Съвета за подобряване на предложението, припомняйки, че Парламентът трябва да даде одобрението си за МФР. ЕП припомня в резолюцията си, че „заключенията на Европейския съвет относно МФР не представляват нищо повече от политическо споразумение между държавните и правителствените ръководители; подчертава, че Парламентът няма да парафира това решение като свършен факт и е готов да оттегли одобрението си за МФР, докато не бъде постигнато задоволително споразумение в предстоящите преговори между Парламента и Съвета; припомня, че всички 40 програми на ЕС, финансирани по линия на МФР, ще трябва да бъдат одобрени от Парламента като съзаконодател.

Парламентът изрази съжаление по повод на факта, че Европейският съвет отхвърли предложението за „временно решение“, чиято цел беше да се отговори на острите финансови нужди от инвестиции през 2020 г., за да се осигури незабавна реакция при кризи за гражданите и бенефициерите от ЕС и да се предостави необходимото финансиране между първите ответни мерки и дългосрочното възстановяване.

Европейските лидери се договориха за 1.074 трлн. евро бюджета на ЕС за периода 2021-2027 и за 750 млрд. евро бюджет за Плана за възстановяване от СOVID-19

ЕП е готов за съдържателни преговори със Съвета

ЕП подчерта, че „междуинституционалните преговори следва да включват цифрите за МФР по функции и по програми“, акцентирайки, че водещите програми сега са изложени на риск от непосредствен спад на финансирането от 2020 г. до 2021 г. В Резолюцията ЕП заяви, че „няма да го принудят да приеме лошо споразумение и заяви намерението си да започне съдържателни преговори със Съвета, за да даде одобрението си за регламента за МФР 2021 – 2027.

Парламентът е категоричен в своята позиция за „защита на адекватното финансиране на следващата МФР и дългосрочните ѝ инвестиции и политики, които не следва да бъдат застрашени поради необходимостта от незабавно финансиране на Инструмента за възстановяване“ и възнамерява да преговаря за целево укрепване на водещите програми на ЕС в следващата МФР.

За ЕП договорената от лидерите МФР 2021—2027 „не е нито надеждна, нито приемлива

За ЕП предложените съкращения в програмите в областта на здравеопазването и научните изследвания са опасни в контекста на световна пандемия“. Евродепутатите считат, че предложените съкращения в областта на образованието, цифровата трансформация и иновациите застрашават бъдещето на следващото поколение европейци“. Според ЕП предложените съкращения на програмите в подкрепа на прехода на зависими от въглерода региони са в противоречие с програмата на ЕС, свързана със Зеления пакт“, а съкращенията в областта на убежището, миграцията и управлението на границите застрашават позицията на ЕС в един все по-нестабилен и несигурен свят“.

Параламентът е на мнение, чеМФР за периода 2021 – 2027 г., чиито параметри са по-ниски от предложението на Комисията, не е нито надеждна, нито приемлива и подчерта, че „последното предложение на Комисията постави финансирането на няколко от тези програми на много ниско равнище с разбирането, че то ще бъде допълнено от Европейския инструмент за възстановяване“. В тази връзка ЕП изрази съжаление, че „Европейският съвет се е отказал от тази логика и е отменил по-голямата част от допълнителните средства“.

Политическо споразумение за следващата МФР до края на октомври или?

За да не бъде застрашено гладкото начало на новите програми от 1 януари 2021 г, ЕП посочи, че всяко политическо споразумение относно следващата МФР ще трябва да бъде постигнато най-късно до края на октомври“. В Резолюцията се припомня, че ако новата МФР не бъде приета навреме- „член 312, параграф 4 от ДФЕС предвижда временно увеличаване на тавана и други разпоредби за последната година от настоящата рамка“, а планът на МФР за действие при извънредни ситуации е „напълно съвместим с плана за възстановяване и с приемането на новите програми по МФР, както от правна, така и от политическа гледна точка“.

Източник: www.europarl.europa.eu; www.facebook.com/europeanparliament

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!