В сряда (16.12.2020 г.) Европейският парламент (ЕП) даде съгласието си за следващата многогодишна финансова рамка (МФР 2021- 2027) на ЕС, одобрявайки текстът, съгласуван със Съвета на 10 ноември.

В тази връзка от пресслужбата на ЕП акцентират:

  • Гласуването подпечатва споразумението на Европейския съвет
  • Евродепутатите договориха основни допълнения за водещи програми на ЕС като здравеопазване, Хоризонт (изследвания), Еразъм + в полза на гражданите на ЕС
  • Договорена правно обвързваща пътна карта за въвеждане на нови източници на приходи от ЕС
  • Подобрена е ролята на Парламента в контрола върху финансирането за възстановяване
  • По-строги разпоредби за биологично разнообразие и пола

 

Цели за биологичното разнообразие

В прессъобщението на ЕП се подчертава, че ше бъде подобрено проследяването, за да се гарантира, че поне 30% от общия размер на бюджета на Европейския съюз и разходите на ЕС от новия инструмент за възстановяване Next Generation EU (ЕС от следващо поколение) ще подкрепят целите за опазване на климата и че 7,5% от годишните разходи ще бъдат посветени на целите за биологичното разнообразие от 2024 и 10 % от 2026 г. нататък.

ЕП ще следи как се изразходват средствата от фонда Next Generation EU

По отношение на разходите от Next Generation EU, ЕП осигури редовни срещи между трите институции (ЕП, Съвет и Комисия), за да оцени усвояването на средствата, предоставени на правно основание на чл. 122. Тези изключителни средства, предоставени извън редовния бюджет за рестартиране на икономиката, силно засегната от пандемията, ще бъдат изразходвани по прозрачен начин и ЕП, заедно със Съвета ще проверят всяко отклонение от предварително договорените планове.

Инструментът Next Generation EU се основава на член 122 от ДФЕС, който не предвижда роля на Европейския парламент. Поради това преговарящите от ЕП настояха и получиха нова процедура, създавайки „конструктивен диалог“ между Парламента и Съвета. След като Комисията направи оценка на бюджетните последици от всеки предложен нов правен акт въз основа на член 122, диалогът между Парламента и Съвета ще започне.

Следващи стъпки

Съветът на ЕС трябва официално да одобри регламента за МФР и Междуинституционалното споразумение, след което те ще бъдат публикувани в Официален вестник и влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Източник: www.europarl.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!