След съгласието на Европейския парламент (ЕП) вчера, Съветът прие регламента, определящ многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г.

Регламентът предвижда дългосрочен бюджет от 1 074,3 милиарда евро за ЕС-27 по цени от 2018 г., включително интегрирането на Европейския фонд за развитие. Заедно с инструмента за възстановяване  Next Generation EU от 750 милиарда евро, той ще позволи на ЕС да предостави безпрецедентно 1,8 трилиона евро финансиране през следващите години в подкрепа на възстановяването от пандемията COVID-19 и дългосрочните приоритети на ЕС в различни области на политиката.

Следващият дългосрочен бюджет ще обхваща седем разходни области. Той ще осигури рамката за финансиране на почти 40 програми за разходи на ЕС през следващия седемгодишен период.

📌 Инфографика – Многогодишна финансова рамка 2021-2027 и Next Generation EU

Основни функции

Съгласно следващата МФР финансирането от ЕС ще бъде насочено към нови и засилени приоритети в политическите области на ЕС, включително зелени и цифрови преходи. Политиката на сближаване и общата селскостопанска политика ще продължат да получават значително финансиране и да бъдат подложени на модернизация, за да гарантират, че те най-добре допринасят за икономическото възстановяване на Европа, както и  за зелените и цифровите цели на ЕС.

Общо около една трета от разходите на ЕС по дългосрочния бюджет ще допринесат за нови и засилени области на политиката. Финансирането по новия инструмент за възстановяване ще помогне на държавите-членки на ЕС да се справят с последиците от кризата с COVID-19, като по този начин ще засилят модернизацията и устойчивостта.

ЕС ще похарчи 132,8 милиарда евро  за единния пазар, иновациите и цифровите технологии и 377,8 милиарда евро за сближаването, устойчивостта и ценностите. Тези суми ще се увеличат до 143,4 милиарда евро и съответно 1.099,7 милиарда евро с допълнително финансиране от ЕС от следващото поколение, включително заеми за държави-членки. Още 356,4 милиарда евро финансиране ще бъдат насочени към областта на природните ресурси и околната среда (373,9 милиарда евро с приноса от Next Generation EU).

Разходите в областта на миграцията и управлението на границите ще възлизат на 22,7 милиарда евро през следващите седем години, а 13,2 милиарда евро ще бъдат изразходвани в областта на сигурността и отбраната. Финансирането за съседните на ЕС и света ще възлезе на 98,4 милиарда евро.

Нови и подсилени програми

За да подпомогне цифровия преход, се създава нова програма за финансиране, Digital Europe, за насърчаване на широкомащабното въвеждане и възприемане на ключови цифрови технологии като приложения за изкуствен интелект и модерни инструменти за киберсигурност. Цифровото направление на Механизма за свързване на Европа също ще получи значителен тласък на финансирането.

Нова програма EU4Health ще осигури силна основа за действия на ЕС в областта на здравеопазването въз основа на уроци, извлечени по време на пандемията COVID-19.

В областта на научните изследвания и иновациите програмата „Хоризонт Европа“ ще се възползва от значително увеличение, след като бъде предоставено финансиране въз основа на инструмента за възстановяване на ЕС.

Подкрепата за миграцията и управлението на границите също е значително засилена, включително за финансиране до 10 000 гранични служители на разположение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана до 2027 г. В областта на сигурността и отбраната ще бъде създаден нов Европейски отбранителен фонд създадена за насърчаване на конкурентоспособността, ефективността и иновационния капацитет на отбранителната, технологичната и индустриалната база на ЕС.

Програмите за млади хора, като Еразъм + и Европейският корпус за солидарност, също ще бъдат засилени, като се очаква програмата Еразъм + да утрои броя на участниците в хода на новата многогодишна финансова рамка.

За да се подпомогнат най-уязвимите въглеродни интензивни региони в техния преход към климатично неутрална икономика, се създава нов фонд за справедлив преход. Той ще получи финансиране както от следващия дългосрочен бюджет, така и от инструмента за възстановяване на ЕС.

Повечето секторни програми за финансиране от ЕС се очаква да бъдат приети в началото на 2021 г. и ще се прилагат със задна дата от началото на 2021 г.

Очаквано публикуване в Официален вестник на ЕС

След като Съветът на ЕС официално одобри регламента за МФР и Междуинституционалното споразумение с ЕП се очаква тяхното публикуване в Официален вестник на ЕС и влизането им в сила от 1 януари 2021 г.

Източник: www.consilium.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!