Конференцията „Пакт за селските райони“ („The Rural Pact conference“) се рганизира от Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Европейския комитет на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Европейския парламент, Председателството на Европейския съвет и Европейския селски парламент.

 

Дата: 15 юни 2022 г., 9.00 ч. – 16 юни 2022 г., 17.30 ч. (CEST)

Хибриден формат: присъствен в гр. Брюксел, Белгия и чрез излъчване на живо (лайв стрийминг ще бъде достъпен само за пленарни сесии); работни езици: английски, френски, немски, италиански и полски

Програмата👉ТУК!

За регистрация в събитието👉ТУК!

 

Както Национална селска мрежа вече писа, ЕК представи на 30 юни 2021 г. дългосрочна визия за селските райони на ЕС, в която очерта предизвикателствата и опасенията, пред които те са изправени, и успоредно с това изведе на преден план някои от най-обещаващите възможности, които се разкриват пред тези региони.

Въз основа на прогнозна оценка и широки консултации с гражданите и други участници от селските райони с визията се предлагат Пакт за селските райони и План за действие за селските райони, които имат за цел да направят нашите селски райони по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи.

Конференцията ще събере европейски, национални и регионални политици заедно с местните власти, социални и икономически заинтересовани страни в участие, което отразява амбицията и характера на селските райони отдолу нагоре. Събитието ще ангажира участници в разработването на управлението на Пакта за селските райони и ще събере подкрепа за постигане на дългосрочната визия за селските райони на ЕС . За целта конференцията ще:

  1. Ангажира всички нива на управление и заинтересованите страни от селските райони в одобряването на целите на визията и обсъждането как да ги постигнете. Това ще постави прожекторите върху ключовата роля, която селските райони могат да играят в бъдещето на Европа. Присъствието на високопоставени политически и местни представители ще ангажира всички нива на управление да отчитат интересите на селските райони. Лидерите ще представят вдъхновяващи примери, показващи как вече работят за постигане на целите на визията.
  2. Включи участниците в прилагането на визията чрез сесии, където да посочат как могат да допринесат за постигането на целите на визията. Тези сесии ще идентифицират общи интереси и области, в които местното, регионалното и националното ниво може да действа индивидуално и в сътрудничество с други. Тъй като ЕК вече представи и се ангажира с План за действие, предложените от участниците действия ще бъдат събрани и представени по време на заключителната сесия на конференцията и ще бъдат основа за работната програма на Пакта за селските райони.
  3. Повиши видимостта на селските райони чрез включване на политически гости на високо равнище от европейските институции и държави-членки в прилагането на първата всеобхватна стратегия за селските райони в целия ЕС. Това ще бъде от ключово значение за укрепване на положителния потенциал на селските райони и стратегическата роля за бъдещето на Европа и за генериране на подкрепа от всички нива на управление, за да се увеличи въздействието на политиката в селските райони.

Ще се редуват пленарни и междинни сесии, за да се осигури максимално взаимодействие на това събитие.

The Rural Pact conference е насочена към:

Организаторите посочват, че събитието е адресирано до: заинтересовани страни от селските райони и организации на заинтересовани страни, които се интересуват от работа със и за селските райони от всички сектори и области на интерес; представители на местните, регионалните и националните власти; представители на институциите на ЕС; други заинтересовани страни.

👉Повече за 10-те цели от инициативата Rural Pact👉ТУК!

👉Своята подкрепа за целите може да направите👉ТУК!

Източник: https://ec.europa.eu/; EUAgri; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!