Европейската комисия (ЕК) постави началото на Start-up Village Forum, за да събере информация за предизвикателствата и потенциала на стартиращите компании в селските райони.

От Звеното за управление и НСМ участвахме на 16 ноември 2021 г. в първия по рода си европейски форум, посветен на стартъпите в селските и отдалечени райони в Европа, чиито домакини бяха Дубравка Шуица– заместник-председател по демография и демокрация на ЕК, Мария Габриел– еврокомисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта и Януш Войчеховски– европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони.

Целта на тази нова инициатива на ЕК е да подкрепи разпространението на иновациите в тези региони и да подпомогне изграждането на регионално европейско пространство за иновации.

Как могат стартъпите да допринесат за развитието на селските райони? Има ли добри примери и от каква подкрепа се нуждаят? Отговорите на тези въпроси бяха обсъдени в онлайн конференцията за обяване началото на “Start-up Village Forum“.

Като част от дългосрочната визия на ЕС за селските райони от юни 2021 г. и Плана за действие на ЕК за селските райони, този годишен форум за стартъпите в селските райони допринася за насърчаване на научните изследвания и иновациите в селските общности и помага за изграждането на по-иновативно предприемачество, което ще привлече повече млади и талантливи хора.

Форумът има за цел да се превърне в отворено пространство, където местни, регионални, национални и европейски институции и заинтересовани страни могат да се срещат, да обсъждат и оформят действия за иновативни стартъпи в селските райони. Форумът за иновации в селските райони ще свърже участниците в иновациите в селските райони в целия ЕС и ще засили развитието на селските иновационни екосистеми. Start-up Village Forum се стреми да предостави знания за селските иновативни стартиращи фирми, видовете иновации, в които участват, пропуските в услугите, които очакват от иновационните екосистеми и как те могат да бъдат засилени в бъдеще.

Стартовото събитие на ЕК също допринася за информиране на предприемачите и участниците в иновациите в селските райони за съществуващите възможности, от които могат да се възползват, например в рамките на програмите на ЕС за развитие на селските райони и политиката на сближаване, както и да осигури общо разбиране на концепцията за Start-up Village, как тя се свързва с концепцията на ЕК за Smart Villages и как ще проправи пътя за следващите издания през идните години.

По-широките цели на Start-up Village Forum са:

  • Подкрепа за по-нататъшното развитие на иновационните екосистеми в селските райони;
  • Идентифициране и анализиране на стимулите за иновации  в селските райони;
  • Свързване на участниците  в иновациите в селските райони в целия ЕС, с акцент върху стартиращите фирми; и
  • Осигуряване на общо разбиране на концепцията за Start-up Village и подчертаване на връзката с концепцията за Smart Villages.

Дубравка Шуица, заместник-председател по демография и демокрация заяви „Днешният старт на Start-up Village Forum е ново начало за селските райони. То е отражение на значението, което Комисията отдава на подкрепата на селските райони, защото именно в селските райони демографският преход е най-видим. Чрез Start-up Village Forum ние искаме най-добрите и най-ярките в Европа да останат в тях и да допринесат за изграждането на просперитет, докато развиват своите стартиращи компании до истински дългосрочни двигатели на нашата икономика, като същевременно използват природния потенциал на селските райони на Европа. „

Еврокомисар Мария Габриел каза „Естеството и източниците на иновациите се променят. Иновациите все повече идват от източници, различни от научни изследвания, било то от социални предприемачи, крайни потребители, граждани, младежи или чрез модели на сътрудничество. Свързването на всички участници, където и да се намират – включително селските райони – има по-голямо значение сега от всякога. Така че нека се възползваме от тази възможност, Start-up Village Forum, за да започнем да създаваме нашето общо бъдеще заедно. Нека синхронизираме усилията си между териториални нива и области на политиката, за да дадем възможност на нашите стартиращи предприятия в селските райони сега и през следващите години.“

След участието си във форума в своя профил във фейсбук комисар Габриел сподели „Местните екосистеми, които да насърчават иновациите и предприемачеството във всички европейски региони, са ключови. С инициативи като днешната можем да превърнем предизвикателствата, свързани с достъпа до образование, инфраструктура и услуги, във възможности. Форумът „Start-up Village“ предоставя платформа именно за обмен на знания и опит между академичните среди, бизнеса и обществените органи. Той ще подпомогне и включването на стартъпите в селските и отдалечените райони в европейски инициативи и програми като „Хоризонт Европа“ и „Еразъм +“. Важно е европейската иновационна екосистема да бъде по-приобщаваща. „Start-up Village Forum“ е още една възможност новаторите и талантите в Европа да реализират идеите си.“

Еврокомисар Януш Войчеховски заяви „Днес селските райони предлагат изобилие от възможности за използване, както е заложено в дългосрочната визия за селските райони. Насърчаването на иновациите в селските райони трябва до голяма степен да допринесе за зеления и цифров преход, като е от полза за нашите селски общности, нашите фермери и обществото като цяло. Start-up Village Forum играе важна роля, като свързва стартиращи фирми, участници в селските райони и публични власти, за да споделят знания и опит. Очаквам с нетърпение тазгодишните дискусии и предстоящите издания.”

 

В рамките на сесия 1 „Наука за политика: Предизвикателства пред бизнес екосистемите в селските райони и възможности за иновации“ бяха дискутирани: обезлюдяването на селските райони и места на възможности; успешни практики, насърчаващи иновациите и предприемаческите екосистеми в селските райони; селски иновационни екосистеми за устойчивост и благополучие; предприемачество и бизнес модели в селските райони; Smart Villagers; дигитализация и социални иновации в селските райони.

В рамките на сесия 2 Екосистемата за иновации в селските райони“ бяха представени иниовативни европейски примери от Швеция, Дания, Австрия, Хърватска, Гърция, Ирландия.

В рамките на кръглата маса с представители на властите в сесия 3 „Как да изградим приветлива и благоприятна среда за стартиращи фирми в селските райони?“ бяха представени европейски примери и споделени предизвикателства от: кмета на Лапландия (Финландия), кмета на Габрово (България), кмета на Фонтекио (Италия) и евродепутатите Франк Богович (съпредседател на междугрупата на Европейския парламент (ЕП) за селски, планински и отдалечени райони и Smart Villages) и Ева Кайли (член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на ЕП).

ЕК с призив за широка подкрепа на инициативата Startup Village  

Според комисар Габриел, успешните стартъп екосистеми са вградени в мрежи от основатели и партньори. Партньори като инвеститори, акселератори, университети, компании и публични администрации- „Ето защо имаме нужда от подкрепата на всички заинтересовани страни, присъстващи тук с нас, в това важно стартово събитие на Start-up Village Forum. И бих искал да поканя публични и частни организации: от корпорации до стартиращи компании и фондации, да заявят своята подкрепа за инициативата Start-up Village.“. В уеб сайта на този форум ЕК отвори раздел, където заинтересованите страни могат за изразят писмено своята подкрепата. Комисар Габриел пояснява, че подкрепата може да се изразява в ангажименти, които могат да бъдат финансови, но и като предоставяне на съвместни пространства, ИТ инфраструктура или ноу-хау, като коучинг или обучение. „Виждам този призив за подкрепа като основен канал за събиране на ангажимент от публичните и особено от частните организации за Start-up Villages. Те ще бъдат важни за изграждането на истинска дългосрочна визия за селските райони, закотвени в териториите“, комисар Габриел.

👉Повече информация за Start-up Village Forum и за заявяването на подкрепа можете да откриете в уеб сайта на форума👉https://eustartupvillageforum.eu/

👉Запис от стартираща онлайн конференция на ЕК можете да проследите👉ТУК! 

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!