Европейската комисия (ЕК) публикува на 28 април 2022 г. писмата със забележки (т.нар. „observation letter“) по първите 19 предложени стратегически плана по ОСП 2023-2027, представени от Австрия, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

Страните от ЕС получават писма със забележки от ЕК, в които се оценяват предложените от тях Стратегически планове по ОСП 2023-2027. Тези писма разглеждат как страните от ЕС са идентифицирали своите нужди, основните доказателства, които са използвали, интервенциите, които възнамеряват да приложат, и целите, които са си поставили. Писмата за наблюдение са междинна стъпка в цялостния процес на оценка и одобрение от стана на ЕК на Стратегическите планове по ОСП.

Сега се очаква всяка страна от ЕС да разгледа направените забележки и да представи преработена версия на плановете. Междувременно всяка страна получи възможност да коментира своето писмо за наблюдение, поясняват от ЕК. Писмата за наблюдение се публикуват така, както са били изпратени до всяка страна от ЕС. Някои държави от ЕС може да са се съгласили да получат писмото си за забележки само на английски език. Освен това коментарите от държави от ЕС се публикуват при получаването им , освен ако държавата от ЕС не е възразила срещу публикуването им. Като такива, коментарите от определени държави може да са достъпни само на официалния език на тази страна. 

България също очаква писмото със забележки на ЕК по Стратегическия план ОСП 2023-2027

Останалите писма за наблюдение на ЕК и коментари от държавите членки ще бъдат публикувани, когато станат достъпни, посочва ЕК. Припомняме, че проектът на Стратегически план по ОСП 2023-2027 на България бе изпратен до ЕК на 25.02.2022 г.

 

Контекст

На 31 март 2022 г. ЕК изпрати писма със забележки относно първите 19 предложени стратегически плана по ОСП 2023-2027. В писмата се посочват елементи от предложените планове, които изискват допълнително обяснение, допълване или корекции, преди ЕК да може да ги одобри. Наред с писмата ЕК направи преглед на съдържанието на писмата, в който са обобщени основните елементи на първите 19 предложени плана по ОСП 2023-2027 и свързаните с тях забележки, които се правят за всяка държава („Overview CAP strategic plans – Commission observations“). ЕК уточнява, че „след приемане и публикуване на писмата със забележки ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки за подобряване на плановете по ОСП и въвеждане на необходимите промени„.

В публикувания преглед на стратегическите планове по ОСП, в частта „Наблюдения за стратегически подход и консистентност“, ЕК посочва „промяната на контекста“, в който „държавите-членки изработиха своите проекти на планове, се промени с руската инвазия в Украйна и продължаващото всеобщо покачване на цените на суровините, извеждайки на преден план неразделната връзка между действията в областта на климата и продоволствената сигурност“. ЕК пояснява, че „тази нова ситуация беше взета предвид в анализа и плановете ще изискват допълнителен преглед, за да се използват всички възможности за: а) укрепване на устойчивостта на селскостопанския сектор на ЕС; б) намаляване на зависимостта на държавите-членки от синтетичните торове и увеличаване на производството на възобновяема енергия, без да се подкопава производството на храни; и в) трансформиране на производствения капацитет в съответствие с по-устойчиви производствени методи“.

👉Запознайте се с „Overview CAP strategic plans – Commission observations“ 👉ТУК!

👉Всички проекти на националните стратегически планове по ОСП 2023-2027 можете да намерите в сайта на ЕК на👉https://ec.europa.eu…

Източник: https://ec.europa.eu/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!