Европейската комисия (ЕК) започна да публикува линкове към проектите на националните Стратегически планове по ОСП за периода 2023-2027 на държавите-членки от ЕС.

Страните от ЕС ще прилагат новата ОСП със стратегически план на ОСП на национално ниво. Всеки план ще комбинира широк спектър от целенасочени интервенции, насочени към специфичните нужди на тази страна от ЕС и ще даде осезаеми резултати във връзка с целите на ниво ЕС, като същевременно ще допринесе за амбициите на Европейския зелен пакт. От страните от ЕС се изисква да изготвят задълбочена оценка на това, което трябва да се направи, въз основа на анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) на тяхната територия и агрохранителния сектор.

На държавите от ЕС беше даден срок до 31 декември 2021 г. да представят своите национални Стратегически планове за ОСП. След това Комисията разполага с шест месеца, за да одобри плановете преди тяхното прилагане през януари 2023 г. От ЕК напомнят, че процесът на одобрение ще се основава на критериите, заложени в новия Регламент за стратегическия план на ОСП.

ЕК ще оценява дали Стратегическите планове за ОСП на страните от ЕС допринасят и са в съответствие със законодателството и ангажиментите на ЕС във връзка с климата и околната среда, включително тези, изложени в стратегиите от „От фермата до трапезата“ и за Стратегията за биологичното разнообразие.

Към настоящия момент в сайта на ЕК са публикувани проектите/линкове към Стратегическите планове по ОСП 2023-2027 на следните страни****:

 1. Австрия
 2. Белгия – Валония****
 3. Германия**
 4. Гърция
 5. Дания
 6. Естония
 7. Ирландия
 8. Испания
 9. Италия
 10. Кипър**
 11. Латвия
 12. Литва
 13. Люксембург
 14. Малта***
 15. Нидерландия
 16. Полша
 17. Португалия
 18. Словакия**
 19. Словения
 20. Унгария****
 21. Финландия
 22. Франция
 23. Хърватия**
 24. Чехия
 25. Швеция

Очаква се публикуването на проектите на стратегическите планове на България и Румъния.

Част от документацията е на езика на съответната страна, а ЕК за първи път предоставя публично достъп на едно място и връзка към националните решения на държавите-членки по ОСП.

👉Актуална информация за проектите на националните Стратегически планове по ОСП 2023-2027 можете да намерите в сайта на ЕК на👉https://ec.europa.eu…

От ЕК обръщат внимание, че този предварителен списък е в процес на работа и ще бъде актуализиран съответно с публикуването на всеки финален национален Стратегически план. Пълнотата на информацията, предоставена в свързаните документи, ЕК посочва, че е отговорност единствено на компетентните национални органи, отговарящи за националните Стратегически планове на ОСП.

Източник: https://ec.europa.eu/; https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Законодателният пакет за ОСП 2023-2027 е публикуван в Официалния вестник на ЕС

ЕК пусна онлайн платформа за напредъка по изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост и на Механизма RRF

*Публикацията е актуализирана на 07.02.2022 г.; **Публикацията е актуализирана на 21.02.2022 г.; ***Публикацията е актуализирана на 28.02.2022 г.; **** Публикацията е актуализирана на 24.03.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!