Европейската комисия (ЕК) постави на 22 юли 2020 г. начало на обществена консултация върху пътната карта „Развитие на селските райони – дългосрочна визия за селските райони“ („Rural development – long-term vision for rural areas“). Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към ЕК (DG AGRI) е отговорната за консултацията администрация.

ЕК посочва че, Европейският съюз (ЕС) има за цел да създаде дебат за бъдещето на селските райони и ролята, която те трябва да играят в нашето общество. Тази инициатива ще постави визия за бъдещето на селските райони до 2040 г. и ще събере възгледи, обхващащи предизвикателства като:

  • демографска промяна
  • свързаност
  • ниски нива на доходи
  • ограничен достъп до услуги.

Освен това ще проучи иновативни, приобщаващи и устойчиви решения в светлината на климата и дигиталната трансформация и кризата COVID-19.

Основните идентифицирани от ЕК заинтересовани страни по отношеное на консултацията са: земеделските производители, потребителите, селскостопанският хранителен сектор, МСП от селските райони, държавите-членки, регионалните и местните власти, организациите на гражданското общество, младежи от селските райони, НПО, МИГ, националните селски мрежи, академичните среди и др. заинтересованите лица.

👉 Включете се в консултацията по Пътната карта* до 9 септември 2020 г. (до полунощ брюкселско време)

👉 Портал на инициативата👉https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas

Получените възгледи по темата ще бъдат взети предвид от ЕК при по-нататъшното развитие и фина настройка на инициативата. Очаква се Комисията да публикува доклад с резултатите от консултацията на уебсайта на инициативата, обясняващ приетите предложения и защо някои предложения не могат да бъдат приети.

Източник: https://ec.europa.eu

*ЕК използва пътна карта (на аглийски „Roadmap”) за определяне на обхвата на: 👉основен нов закон или политика; 👉оценка на съществуващ закон или политика; 👉проверка на годността на пакет от свързани съществуващи закони и / или политики. Пътните карти описват проблема, който трябва да бъде решен и целите, които трябва да бъдат постигнати, обясняват защо са необходими действия на ЕС, очертават вариантите на политиката и описват основните характеристики на стратегията за консултации.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 675 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!