Като част от действията на ЕС за солидарност с Украйна, Европейската комисия (ЕК) представи на 12 май 2022 г. набор от действия, за да помогне на Украйна да изнася селскостопанската си продукция.

След руското нашествие в Украйна и блокадата на украинските пристанища украинското зърно и други селскостопански стоки вече не могат да бъдат изнасяни извън страната. Ситуацията застрашава продоволствената сигурност в световен мащаб и е необходимо спешно да бъдат намерени алтернативни логистични маршрути, използвайки всички видове транспорт, съобщи https://ec.europa.eu/commission.

С съобщението си ЕК представя план за действие за създаване на т.нар. „коридори на солидарността“, за да се гарантира, че Украйна може да изнася зърно, но също така да внася стоките, от които се нуждае — от хуманитарна помощ до фуражи и торове.

Европейският комисар по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: „В рамките на по-малко от три месеца 20 милиона тона зърно трябва да напуснат Украйна, използвайки инфраструктурата на ЕС. Това е огромно предизвикателство, така че е от съществено значение да се координират и оптимизират логистичните вериги, да се създадат нови маршрути и да се избегнат затрудненията, доколкото е възможно. В съобщението се разглеждат спешните решения, но също така и средносрочните и дългосрочните мерки за по-добро свързване и интегриране на инфраструктурата на Украйна с тази на ЕС. Ще работим с украинските власти за намирането на краткосрочни и дългосрочни решения, както и в тясно сътрудничество особено със съседните държави членки, които не пестят усилия да помогнат по време на тази криза.“

Спешни действия за справяне с участъците със затруднения в транспорта

Въпреки непосредствените усилия на ЕС и държавите членки за улесняване на преминаването на границите между Украйна и ЕС, хиляди вагони и камиони чакат в Украйна да бъдат освободени да преминат границата. Понастоящем вагоните чакат средно 16 дни, като на някои пропусквателни пункта — до 30 дни. В украинските силози все още се съхранява зърно, готово за износ. Едно от предизвикателствата е различната ширина на междурелсието: украинските вагони не са съвместими с по-голямата част от железопътната мрежа на ЕС, така че повечето стоки трябва да бъдат претоварени на камиони или вагони, които отговарят на стандартното междурелсие на ЕС. Този процес отнема много време, а съоръженията за претоварване по границите са ограничени.

За да се преодолеят тези пречки и да се създадат „коридори на солидарността“, ЕК заедно с държавите членки и заинтересованите страни ще работи по следните приоритетни действия в краткосрочен план:

  • Допълнителен товарен подвижен състав, плавателни съдове и камиони: ЕК призовава участниците на пазара на ЕС спешно да предоставят допълнителни превозни средства. С цел да се отговори на търсенето и предлагането и да се установят съответните контакти, Комисията ще създаде логистична платформа за намиране на партньори и ще поиска от държавите членки да определят специални звена за контакт („обслужване на едно гише“) във връзка с „коридорите на солидарността“.
  • Капацитет на транспортните мрежи и терминалите за претоварване: Украинските пратки за износ на селскостопански продукти следва да се ползват с предимство и управителите на инфраструктурата да предоставят железопътни слотове за този износ. ЕК също така призовава участниците на пазара спешно да прехвърлят подвижни товарачи за зърно към съответните гранични терминали, за да се ускори претоварването. Споразумението с Украйна в областта на автомобилния транспорт също ще премахне участъците със затруднения в транспорта. ЕК ще проучи и възможностите за допълнителни финансови гаранции, за да се насърчат транспортните оператори от ЕС да разрешават на превозните си средства да влизат в Украйна.
  • Митнически процедури и други проверки: ЕК настоятелно призовава националните органи да прилагат максимална гъвкавост и да осигурят подходящ персонал за ускоряване на процедурите на граничните контролно-пропускателни пунктове.
  • Складиране на стоки на територията на ЕС: ЕК ще направи оценка на наличния капацитет за съхранение в ЕС и в координация с държавите членки ще спомогне за осигуряването на по-голям капацитет за временно съхранение на украинския износ.

Подобряване на свързаността между ЕС и Украйна в средносрочен план

В средносрочен до дългосрочен план ЕК ще работи и за увеличаване на инфраструктурния капацитет на новите коридори за износ и за създаване на нови инфраструктурни връзки в рамките на възстановяването на Украйна. Следващият кръг от покани за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) ще даде възможност за подкрепа на проекти за подобряване на транспортните връзки с Украйна, включително за железопътни връзки и железопътно-автомобилни терминали. В този контекст ЕК прие на 12.05.2022 г. решение за подписването на споразумение на високо равнище с Украйна за актуализиране на картите на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като част от политиката на ЕК за разширяване на мрежата към съседните държави.

Контекст

При нормални обстоятелства 75 % от производството на зърно в Украйна се изнася, което генерира около 20 % от националните годишни приходи от износ. Преди войната 90 % от износа на зърно и маслодайни семена се осъществяваше през черноморските пристанища. Около една трета от износа е предназначен съответно за Европа, Китай и Африка.

👉Съобщение на Комисията: План за действие за „коридори на солидарността“ между ЕС и Украйна за улесняване на износа на селскостопански продукти от Украйна и на двустранната търговия с ЕС

👉Решение на Комисията за подписване на споразумение на високо равнище между Европейския съюз и Украйна относно актуализирани карти на трансевропейската транспортна мрежа в Украйна

Източник: https://ec.europa.eu/commission

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!