В рамките на проведената Зелена седмица на ЕС 2020 двамата еврокомисари Виргиниюс Синкявичюс и Мария Гарбиел обявиха създаването на нов Център за знания за биологично разнообразие, който е част от стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и се администрира от екип на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC).

Центърът има за цел подпомагане натрупването на база от знания и експертиза за биологичното разнообразие, също както и предоставянето на научно базирани факти за разработване на европейски политики в тази област. Ключово ще бъде сътрудничеството между учените и новаторите в областта на климата и биоразнообразието.“, подчерта комисар Габриел.

Центърът за знания ще действа на принципа „обслужване на едно гише“ за ключова информация относно биологичното разнообразие и свързаните с него политики. Ще бъде същевременно и платформа, чрез която учените могат да работят в мрежа и да споделят резултатите от научните изследвания. Новият център ще осигури и платформа, където може да се наблюдава напредъкът на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

Разработен в тясно сътрудничество с Генералната дирекция на околната среда на ЕК и Европейската агенция за околната среда, Центърът на знанието ще събере широк спектър от експертни познания в много области, свързани с биологичното разнообразие и екосистемните услуги. Центърът за знания за биологичното разнообразие е осмият Център за знания на ЕК и седмият, създаден под ръководството на JRC. Той допълва тези за биоикономиката, глобалната продоволствена и хранителна сигурност, териториалните политики, миграцията и демографията, управлението на риска от бедствия, измамите и качеството на храните и преводи.

Подкрепа на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.

Чрез обединяването и насърчаването на интердисциплинарен обмен, Центърът за знания за биологичното разнообразие ще предостави актуални, стабилни, висококачествени научни факти и доказателства в подкрепа на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. в:

  • разширяване и свързване на защитени територии;
  • постигане на целите и плана на ЕС за възстановяване на природата, които включват, между другото: опазване на опрашителите и техните местообитания, намаляване на пестицидите и замърсяването с хранителни вещества от селското стопанство, възстановяване и обеззаразяване на почвите и защита на горите;
  • засилване на прилагането, спазването и прилагането на законодателството на ЕС;
  • включване на бизнеса, по-добро финансиране и интегриране на системите за счетоводен отчет на природния капитал;
  • подкрепа на глобалната програма за биологичното разнообразие чрез работа по опазване на глобалното биологично разнообразие, защитени територии, обезлесяване, отпечатъци от биологичното разнообразие

Kомисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви Ако искаме да постигнем стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, трябва да свържем по-добре всички точки и за това са ни необходими солидни данни. Независимо дали става въпрос за състоянието на опрашителите, въздействието на пестицидите върху околната среда, стойността на природата за бизнеса или икономическата обосновка на природните решения. Също така трябва да използваме изцяло цифровата трансформация, наблюдението на Земята и науката за гражданите. Новият център на знанието ще обедини всичко това, като подобри начина, по който генерираме и управляваме знанията за биологичното разнообразие, за използване в различни области на политиката“.

„Науката трябва да играе решаваща роля за опазването на нашето биологично разнообразие. Воден от учените в Съвместния изследователски център, новият Център за знания за биологичното разнообразие ще помогне на европейската и световната изследователска общност и политиците да събират и осмислят огромния набор от налична информация, като я рационализират в ефективни политики, които защитават европейските екосистеми и услугите, предоставяни на европейските граждани“, каза Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, отговарящ за Съвместния изследователски център.

 

Повече за Центъра за знания за биологичното разнообразие можете да научите от презентацията на ЕК:

Източник: https://ec.europa.eu/jrc/; https://ec.europa.eu/knowledge4policy/biodiversity_en

ВИЖТЕ ОЩЕ: „Природата на Европа е в сериозен, продължаващ упадък“ според последната оценка на ЕАОС

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!