Мрежата на ЕПИ- АГРИ публикува покана за набиране на експерти за 3 нови Фокус групи.

Присъединяването към Фокус групите на ЕПИ-АГРИ позволява да споделяте своите знания и да се учите от другите. Това може също да помогне за разширяването на вашата професионална европейска мрежа и да постави началото на ново сътрудничество.

Поканени да кандидатстват за участие в новите Фокус групи са земеделски производители, лесовъди, съветници, учени и други, имащи специфични познания и опит по някоя от темите по-долу:

  • Повишаване на биоразнообразието в земеделските земи чрез особености на ландшафта с голямо разнообразие 
  • Социално земеделие и иновации 
  • Възстановяване на изоставени земеделски земи.

 

Ако имате практически опит по някоя от тези теми и искате да споделите това с други експерти, можете да кандидатствате до 19 септември 2022 г., 23:59 ч. CET (Брюкселско време). 

 

Фокус групите ще започнат да работят през януари 2023 г. и се очаква да представят своите резултати и препоръки до септември 2023 г.

Кой може да кандидатства?

Съставът на Фокус групите ще се основава на следните профили и постигане на добър баланс в състава на групата (област на експертиза, професионален капацитет и опит, географски баланс и др.):

  • Експерти като земеделски производители, лесовъди, съветници с подходящ практически опит и технически познания по темата, които могат да допринесат с практически решения на проблеми или възможности в областта.
  • Експерти с добро разбиране и опит в съответната икономическа ситуация, свързана със съответната тема, включително перспективи на пазара, производствени разходи, доставки, производство и социално-икономическо въздействие за земеделските производители и горския сектор.
  • Експерти с опит в практически изследвания и иновационни действия, свързани с темата.

👉Прочетете текста на поканата и кандидатствайте!

Каква е целта и работата на Фокус групите?

Целта на дадена Фокус група е да изследва практически иновативни решения на проблеми или възможности, както и да черпи и обменя опит, придобит от съответните иновативни проекти. Групата обсъжда и документира резултатите от изследванията и последиците за по-нататъшни изследователски дейности, които ще помогнат за решаване на практически въпроси в сектора. Такива въпроси могат да бъдат свързани с производството, преработката, потреблението, транспорта или други области. Групата се очаква да се съсредоточи върху практическите знания, разпространението в сектора, както и разработването на проектни идеи за Оперативни групи и други иновативни проекти.

Очаква се Фокус групите да работят около година и два пъти да се провеждат физически срещи (или онлайн в зависимост от ситуацията около COVID пандемията)  на ескпертите от дадената Фокус група. Резултатите от работата на всяка Фокус група ще бъдат представени в доклад и ще бъдат включени в мрежата на ЕПИ-АГРИ, която ще сподели знанията и практическия опит с широката общественост, както и със съответните програмни органи.

Повече информация за Фокус групите на ЕПИ-АГРИ и техните задачи, можете да откриете в Брошура на Фокус групите и Харта на Фокус групите на ЕПИ-АГРИ.

Разгледайте резултатите, получени от Фокус групите на ЕПИ- АГРИ досега (актуални към юни 2022)

 

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

ВАЖНО! Отменя се информационният семинар на 3 август в гр. Плевен!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!