ЕС и Нова Зеландия приключиха на 30 юни 2022 г. преговорите по търговско споразумение, чиято цел е да се предоставят значителни икономически възможности за дружествата и потребителите от двете страни.

Споразумението включва и поемането на безпрецедентни ангажименти за устойчивост, включително за спазване на Парижкото споразумение относно изменението на климата и основните трудови права, чието прилагане ще бъде осигурено чрез търговски санкции като крайна мярка.

След одобрение от Съвета, Споразумението може да влезе в сила след получаване на одобрение от страна на Европейския парламент и след като и Нова Зеландия го ратифицира.

Очаква се благодарение на това споразумение двустранната търговия да нарасне с до 30 %, като годишният износ на ЕС може да се увеличи с до 4,5 млрд. евро, а инвестициите на ЕС в Нова Зеландия — с до 80 %. Със споразумението митата за дружествата от ЕС могат да се намалят с около 140 млн. евро годишно от първата година на прилагането му.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви „Нова Зеландия е ключов партньор за нас в Индийско-тихоокеанския регион. С търговското споразумение се предоставят значителни възможности за дружествата, земеделските стопани и потребителите от двете страни. То може да спомогне за увеличаване на търговията помежду ни с 30 %, като в него също така са предвидени безпрецедентни ангажименти в социалната сфера и в областта на климата. Новото споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия идва във важен геополитически момент. Демокрациите — каквито са нашите две страни — работят заедно и постигат резултати в полза за хората.“

Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис заяви „Това е търговско споразумение от ново поколение, като и двете страни се стремят да постигнат реални ползи за икономиката и околната среда. Новите икономически възможности са от основно значение, тъй като се стремим да се възстановим от двойния шок, предизвикан от COVID-19 и от агресията на Русия срещу Украйна. С това споразумение на дружествата и МСП от ЕС ще се предоставят редица нови възможности за износ на стоки и услуги. В него се съдържат и най-амбициозните ангажименти за устойчивост, предвиждани някога в търговско споразумение. Това доказва, че вече изпълняваме обещанието си за постигане на по-голяма добавена стойност от нашите търговски споразумения по отношение на устойчивостта.“

Няма налично описание на снимката.

Нови възможности за износ за големите и малките предприятия

От пресслужбата на ЕК посочват, че със споразумението ще се предоставят нови възможности за предприятията чрез:

 • Премахване на всички мита върху износа на ЕС за Нова Зеландия.
 • Отваряне на пазара на услуги в Нова Зеландия в ключови сектори като финансовите услуги, телекомуникациите, морския транспорт и услугите по доставка.
 • Осигуряване на недискриминационно третиране на инвеститорите от ЕС в Нова Зеландия и от Нова Зеландия в ЕС.
 • Подобряване на достъпа на дружествата от ЕС до договори за държавни поръчки на Нова Зеландия за стоки, услуги, строителни работи и концесии за строителство. Пазарът на обществени поръчки в Нова Зеландия възлиза на около 60 млрд. евро годишно.
 • Улесняване на движението на данни, предвидими и прозрачни правила за цифровата търговия и сигурна онлайн среда за потребителите.
 • Предотвратяване на необоснованите изисквания за локализирането на данни и поддържане на високи стандарти за защита на личните данни.
 • Подкрепа за увеличаването на износа от страна на малките предприятия чрез специална глава за МСП.
 • Значително намаляване на изискванията и процедурите за постигане на съответствие, за да се даде възможност за по-бързо движение на стоките.
 • Поемане на значителни ангажименти от страна на Нова Зеландия за защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост в съответствие със стандартите на ЕС.

Земеделие и храни: стимулиране на износа от ЕС, като същевременно се защитават чувствителните за ЕС сектори

Може да бъде изображение с текстово съобщениеНепосредствено след влизането в сила на споразумението земеделските стопани от ЕС ще получат много по-добри възможности да продават продукцията си в Нова Зеландия, посочва ЕК. Още от първия ден ще бъдат премахнати митата върху ключов за ЕС износ като свинско месо, вино и пенливи вина, шоколад, захарни изделия и бисквити.

Според ЕК, ползите за земеделските стопани от ЕС ще надхвърлят намаленията на тарифните ставки. Със споразумението ще бъде защитен пълният списък на вината и спиртните напитки от ЕС (близо 2000 наименования) като Prosecco, Polish Vodka, Rioja, Champagne и Tokaji. Освен това в Нова Зеландия ще бъдат защитени 163 от най-известните традиционни продукти от ЕС (географски указания), сред които са сирената Asiago, Feta, Comté или Queso Manchego, шунката Istarski pršut, марципанът Lübecker Marzipan или маслините Elia Kalamatas.

Според ЕК, споразумението отчита изцяло интересите на производителите от ЕС на чувствителни селскостопански продукти: някои млечни продукта, говеждо и овче месо, етанол и сладка царевица. За тези сектори споразумението ще позволи нулеви или по-ниски мита при внос от Нова Зеландия само в ограничени количества (чрез т.нар. тарифни квоти/ТК). ЕК пояснява още, че това постига правилния баланс: износът на Нова Зеландия няма да изложи на риск пазара на ЕС чрез неограничен внос в чувствителни сектори. ЕК дава следния пример- ТК за говеждо месо е само 0,15% от потреблението в ЕС, а квотите, договорени за масло, сирена и мляко на прах от Нова Зеландия, представляват съответно 0,71%, 0,27% и 1,30% от потреблението в ЕС.

Може да бъде изображение с 1 човек, храна и текстово съобщение

Най-амбициозните ангажименти за устойчивост в първото по рода си търговско споразумение

Търговското споразумение между ЕС и Нова Зеландия е първото, в което е приложен новият подход на ЕС по отношение на търговията и устойчивото развитие, обявен в приетото миналата седмица съобщение „Силата на търговските партньорства: заедно за екологосъобразен и справедлив икономически растеж“.

Двете страни се споразумяха за поемането на амбициозни ангажименти в областта на търговията и устойчивото развитие, които обхващат широк кръг от въпроси въз основа на сътрудничество и засилено правоприлагане, включително за възможността за налагане на санкции като крайна мярка в случай на сериозни нарушения на основните принципи в областта на труда или на Парижкото споразумение. Спазването на Парижкото споразумение ще бъде сред съществените елементи от новото споразумение. 

От ЕК изтъкват, че за първи път в търговско споразумение на ЕС има:

 • специална глава относно устойчивата продоволствена система,
 • специален член относно търговията и равенството между половете;
 • специална разпоредба относно реформата на търговията и субсидиите за изкопаеми горива;
 • нови разпоредби относно кръговата икономика, обезлесяването, ценообразуването на въглеродните емисии и защитата на морската среда.

Със споразумението също така се либерализират екологосъобразните стоки и услуги при влизането му в сила.

В специалната глава за устойчиви хранителни системи и хуманно отношение към животните разглежда няколко аспекта:

 • ЕС и Нова Зеландия се договориха да си сътрудничат по-тясно по отношение на стандартите за хуманно отношение към животните.
 • ЕС и Нова Зеландия се ангажираха да предприемат инициативи за постепенно премахване на употребата на антимикробни агенти като стимулатори на растежа и за намаляване на употребата на антимикробни агенти в животновъдството.
 • ЕС и Нова Зеландия също така се споразумяха да си сътрудничат по отношение на загубата и разхищаването на храни, пестицидите и торовете и гарантирането на сигурността и устойчивостта на веригите за доставка на храни.

ЕК пояснява, че това е в съответствие с препоръките, изразени от гражданите на Конференцията за бъдещето на Европа — да се насърчава устойчивата търговия, като същевременно се разкриват нови възможности за европейските дружества.

Следващи стъпки

От пресслужбата на ЕК уточняват, че договорените проекти на текстовете ще бъдат публикувани скоро. Тези текстове ще бъдат подложени на правен преглед и ще бъдат преведени на всички официални езици на ЕС. Европейската комисия ще представи споразумението на Съвета с цел неговото подписване и сключване. След като споразумението бъде прието от Съвета, то може да бъде подписано от ЕС и Нова Зеландия. След подписването текстът ще бъде предаден на Европейския парламент за одобрение. Споразумението може да влезе в сила след получаване на одобрение от страна на Парламента и след като и Нова Зеландия го ратифицира.

👉Повече информация по темата можете да отриете👉 ТУК!

Източник: https://ec.europa.eu/commission/; EUAgri; EuropeanCommission

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!