За да насърчи инвестициите в екологосъобразни проекти, Европейският съюз (ЕС) въвежда правила какво се разбира под „зелени“ и устойчиви икономически дейности.

От пресслужбата на Европейския парламент (ЕП) посочват, че законодателството ще наложи обща класификация в ЕС, ще осигури яснота за компаниите и инвеститорите и ще насърчи ръста на частното финансиране за прехода към икономика, неутрална към климата.

Нужда от обща дефиниция

ЕС е ангажиран с намаляването на емисиите на парникови газовеЕвропейският зелен пакт, който е водещата инициатива на ЕС в областта на климата, поставя цел за достигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. За да бъде постигната целта, Европа трябва да инвестира в нови технологии. От ЕП поясняват, че по оценки на Европейската комисия (ЕК) са нужни допълнителни 260 млрд. евро инвестиции на година през следващото десетилетие. Тези средства не могат да дойдат само от публични институции – частните инвеститори също ще трябва да се намесят и да финансират проекти, които допринасят за климата. Оттук идва и необходимостта за ясни критерии какво се разбира под „устойчиви“ и екологосъобразни дейности. В противен случай част от финансирането лесно може да бъде насочено към проекти, които твърдят, че опазват околната среда, но в действителност не го правят.

Пресслужбата на ЕП информира, че някои страни в ЕС вече са започнали да разработват критерии за класификация и, че компаниите, които търсят финансиране, и инвеститорите, които имат интерес да подкрепят проекти за устойчиво развитие, ще извлекат ползи от наличието на общи стандарти в ЕС.

„Устойчиви” икономически дейности

Регламентът, цитиран от ЕП, определя шест екологични цели и обявява, че една икономическа дейност може да бъде класифицирана като екологично устойчива, ако допринася за постигането на някоя от тези цели, без да нанася съществени щети на друга. Принципът, че една икономическа дейност не може да бъде смятана за устойчива, ако нанася вреди, цели да гарантира, че ползите от тези дейности превишават негативите. Европейската комисия ще трябва да разработи критерии за спазването на принципа. Освен това екологично устойчивите дейности трябва да спазват правата на човека и трудовите права. Формулираните екологични цели са:

  • смекчаване на изменението на климата (чрез предотвратяване или намаляване на емисиите, или чрез повишаване на поглъщанията на парникови газове);
  • адаптиране към изменението на климата (намаляване или предотвратяване на неблагоприятното въздействие на текущия или очаквания бъдещ климат или на рисковете в тази област);
  • устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
  • преход към „кръгова икономика“ (дейности, които наблягат на многократното използване и рециклиране на ресурсите);
  • предотвратяване и контрол на замърсяването;
  • защита и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите.

Участниците на финансовите пазари, които продават финансови продукти, и компаниите с над 500 служители ще трябва да обявяват как и до каква степен тяхната дейност допринася за постигането на екологичните цели. Ако те не претендират, че дейността им е екологично устойчива, това също трябва да бъде ясно заявено, посочва съобщението на ЕП.

На 18 юни 2020 г. ЕП прие ново законодателство за устойчиви инвестиции

Парламентът прие на 18 юни 2020 г. ново законодателство за устойчиви инвестиции, което определя шестте екологични цели и позволява дадена икономическа дейност да бъде обозначена за екологично устойчива, ако допринася за поне една от тях, без значително да вреди на някоя от останалите.

„Таксономията за устойчиви инвестиции е може би най-важното развитие в сферата на финансите след счетоводството. Това ще бъде повратна точка в борбата срещу изменението на климата“

Това заяви главния преговарящ от името на комисията по околна среда на ЕП, Сирпа Пиетикяйнен. „”Озеленяването” на финансовия сектор е първа стъпка към това инвестициите да служат за прехода към въглеродно неутрална икономика“, добави тя.

„Законодателството също така включва ясен мандат Европейската комисия да започне да дефинира вредни за околната среда дейности. Постепенното отпадане на тези дейности и инвестиции е също толкова важно за постигането на неутралитет по отношение на климата, както и подкрепата за дейности, които спомагат за декарбонизирането“, заяви докладчикът на комисията по икономическите въпроси на ЕП Бас Ейкхаут.

За предстоящите стъпки на европейските институции и повече информация по темата можете да наутите от www.europarl.europa.eu

Източник: https://www.europarl.europa.eu

(Публикацията е актуализирана на 18.06.2020)

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!