Съветът по земеделие и рибарство, чието заседание протича на 19-20 октомври 2020 г., прие редица заключения относно Стратегията „От фермата до трапезата“, потвърждавайки целта за разработване на европейска устойчива хранителна система, от производство до потребление.

 

От пресслужбата на Съвета подчертават, че заключенията водят до двойно политическо послание от държавите-членки:

  • осигуряване на достатъчно и достъпна храна и допринасяне за неутралността на ЕС до 2050 г.
  • осигуряване на справедлив доход и силна подкрепа за първичните производители

 

 

👉 Пълен текст на заключенията на Съвета по Стратегията „От фермата до трапезата“ 

„Постигнатото единодушно решение е решаващ сигнал и ясен ангажимент за устойчив и икономически жизнеспособен селскостопански хранителен сектор. За първи път се взема предвид цялата хранителна система като цяло – от производители до потребители. Това е солидна отправна точка и ние с нетърпение очакваме да работим заедно през следващите години за една наистина устойчива и справедлива хранителна система в Европа и извън нея.“, заяви Юлия Кльокнер, федерален министър на храните и земеделието на Германия.

 

Чрез заключенията Съветът призовава в основата на законодателните предложения на ЕС относно стратегията „От фермата до трапезата“ да бъдат научно обоснованите предварителни оценки на въздействието. Съветът също така призовава да продължи да се насърчава разумно и отговорно използване на пестициди, антимикробни средства и торове, за да се произвежда устойчиво храна и същевременно да се поддържа околната среда. Освен това земеделските министри на ЕС призовават за равнопоставени условия на конкурентните пазари на селскостопански храни и за съвместимост с правилата на Световната търговска организация (СТО).

В заключенията държавите-членки признават, че европейската храна вече е световен стандарт за безопасност, хранителна стойност и високо качество и по този начин признават значението на насърчаването на устойчивостта на хранителните системи на глобално ниво. Това би довело до по-амбициозни ангажименти от страни извън ЕС в областта на опазването на околната среда, използването на пестициди и антимикробни средства, здравето на животните и др.

Източник: www.consilium.europa.eu; eucouncil

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!