На 11 август 2022 г. в гр. Бургас Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ), със съдействието на Министерство на земеделието (МЗм), проведе работна среща за обсъждане на проекта на нов Национален план за биологично производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г.

Работната среща е в продължение на тематичната работа на ЗУ с привлечените заинтересовани в областта на биологичното производство страни, мобилизирани и ангажири при изпълнението на дейности през 2-ра и 3-та проектна година, а именно: проведената работна среща на тема „Адресиране на опита в прилагането на мерки за подкрепа на биологичното земеделие с новите амбициозни цели на ОСП 2021-2027“ (01.09.2020 г. в Старозагорски минерални бани) и работната среща за „Набиране на идеи в подкрепа на разработването на нов Национален план за биологично производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г.“ (23.06.2021 г. в пловдивското село Марково), резултите от които са обобщени и адресирани до УО/МЗм предложения и идеи (съответно с 2-ри и 3-ти междинен доклад по Проекта).

През лятото на 2022 г. сформираната към МЗм работна група напредна в разработването на проекта на новия Национален план за биологично производство, а МЗм обяви намеренията си да го публикува до края на месец август за обществено обсъждане. За да бъде получена по-широка обратна връзка и от други заинтересовани, които не са членове на работната група на МЗм, ЗУ на НСМ инициира и проведе работна среща за „Обсъждане проекта на нов Национален план за биологично производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за 2030 г.“, а желанието на МЗм (дирекция „Биологично производство“) бе на този форум да представи за първи път официално финалния проект на документа.

Поканата бе адресирана от ЗУ на НСМ до широк кръг заинтересовани страни:

 • организации на биофермери;
 • организации на преработватели;
 • представители на научната и академичната общност;
 • еко-организации;
 • НССЗ и др. съветнически/консултантски организации;
 • представители на други тематични и изследователски мрежи, работещи по темата;
 • организации на сертифициращи и контролиращи лица;
 • организации на биотърговци;
 • организации на потребители;
 • организатори на фермерски пазари;
 • организации на МИГ;
 • представители на Управляващия орган на ПРСР;
 • експерти от специализираната администрация на МЗм и ДФЗ-РА;
 • експерти, учатвали в разработването на проекта на новия национален биоплан и др.

Участниците даваха конкретни предложения за прецизиране и допълване на представяните действия в проекта за Национален биоплан, както и формулираха нови предложения. Постъпилите предложенията бяха нанасяни своевременно от г-жа Босашка (МЗм) в текста на презентацията, с което МЗм получи директно обратна връзка по проекта на документа. В дискусията се откроиха темите за билогичното птицевъдство, свиневъдство и пчеларство, необходимостта от съществено внимание и усилия за тяхното насърчаване както чрез постигането на съвременна нормативна уредба (без колизии, излишна административна тежест или празнини), която да благоприятства производството и пазарната среда, но и чрез ефективни и целесъобразни инструменти за подкрепа и насърчаване на консумацията. От участниците бе изтъкнат факта, че българската правна рамка не дава възможност за отглеждане на свине и птици по биологичен начин, което е спирачка за производството, предлагането и консумацията на такива български биопродукти. А и по тази причина у нас всякакви биопродукти от биосвине и биоптици се внасят от други страни. В този контекст бяха част от предложенията на участниците за справянето с този „абсурд“ у нас.

За целите на среща от МЗм не бе предоставен документ на проект на Национален план за действие за развитието на сектора на биологичното производство. В тази връзка участниците настояха, да се проведе още една такава дискусия, след като проекта на Национален био план е финализиран от МЗм и изразаха желание да участват отново в подобно събитие, което ЗУ на НСМ да организира.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!