Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на две събития в края на месец юли на тема:

„Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. и подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 в преходния период 2021-2022 на ОСП. Дискусия по новата ОСП за периода 2023-2027″.

Събитията ще се проведат съответно на:

  • 27 юли 2021 г. в гр. Пловдив и

  • 28 юли 2021 г. в гр. Стара Загора.

Очаквайте скоро и ПРОГРАМА за двете събития!

С експерти от дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ ще популяризираме и дискутираме възможностите за подпомагане, които ПРСР 2014-2020 ще предостави през преходния период 2021 и 2022 г., по-детайлно новостите в текущия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и предстоящия прием прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020. Предвиждаме участие на експерт от Държавен фонд „Земедлие“, който да разясни новите аспекти в избора на изпълнител по проектни предложения и прилагането на ПМС 160/2016 за процедури на ПРСР, които се реализират през ИСУН 2020. От двете събития ще можете да научите за постигнатите в края на юни 2021 г. договорености по новата ОСП за периода 2023-2027 година, за състоянието на стратегическото планиране у нас, както и да се включите в дискусията по темата с идеи, мнения и предложения.

Събитието е насочено към всички потенциални бенефициенти по горецитираните подмерки (фермери, преработватели, консултанти и съветнически организации, НПО-в областта на земеделието и храните), към прилагащите ПМС 160/2016 кандидати и бенефициенти на ПРСР 2014-2020, както и към заинтерсованите по темата за ОСП 2023-2027 страни.

Необходима е предварителна регистрация за участие!

Поради въведените противоепидемични мерки на терияторията на цялата страна, екипът на ЗУ на НСМ организира семинарите в съответствие с изискванията на здравните власти. В тази връзка е необходимо Ваше предварително потвърждение за участие, най-късно до два дни преди посочените по-горе дати. За потвърждение на участие можете:

  • да изпратите мейл до office@ruralnet.bg с потвърждение, име, организация/фирма на участващите или
  • да се свържете с нас на тел. 0895 52 99 49.

Броят на участниците в семинарите е лимитиран. Очакваме Ви!

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за работна среща на 7 юли за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!