Министър Танева публикува в профила си в социалните мрежи датите за изплащане на подпомагането по схемите на директните плащания от Кампания 2019 г. за всички схеми, схемите от преходната национална помощ, както и за някои компенсаторни мерки на ПРСР 2014-2020.

Съгласно споделената информация:

 • На 31 януари Държавен фонд ,,Земеделие” ще изплати втория транш по Преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството. Това е доплащането, което ще извършат от схемата, започнала през изминалата година.
 • През месец февруари ДФЗ ще започне с първите плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“. На 21 февруари бенефициентите може да очакват плащане по две направления – за пасторализъм и редки местни породи. Доплащанията и по останалите направления по мярка 10 ще стартират на 1 април и ще продължат до 20 април. Плащанията отново са свързани с окончателния слой.
 • На 28 февруари се очаква да бъде изплатена Преходната национална помощ за тютюн.
 • Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци- схемите за плащане са 8, те ще бъдат разположени поетапно във времето между 13 март и 20 март 2020 г.
 • На 23 март ще започне плащането на Схемата за преразпределително плащане (СПП). Индикативният бюджет е от 109 млн. лева.
 • За 17 април е планирана Схемата за зелени директни плащания. 467 млн. лева е нейният бюджет.
 • Плащанията по Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“ ще започнат от 4 май.
 • Схемата за протеинови култури е заложена за плащане на 8 май. Следва плащането по схемата за памук на 10 май.
 • Плащанията по мярка 11 ще стартират на 20 май. Като е необходимо регистърът, който се изготви през 2019 г., да бъде абсолютно оперативен и пълен с данни за всички наши земеделски производители. Той трябва да бъде наличен на 100% към края на месец март.
 • В средата на месец май ще бъдат извършени и окончателните плащания по НР1 и НР2.
 • В началото на юни ще бъдат направени и всички окончателни, изравнителни плащания по СЕПП, по Схемата за дребни земеделски стопани и по Схемата за млади земеделски стопани.
 • На 10 юни за млади земеделски стопани, на 20 юни за дребни земеделски стопани и в периода 1–10 юни – окончателното плащане заедно с изравнителнатата ставка по СЕПП.

Източник: министър Танева

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!