Аграрен университет – Пловдив обяви старта на тазгодишната надпревара на „Националния конкурс за млад фермер 2021“. Победителят в конкурса ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери, чието седмо издание ще се състои в гр. Брюксел, Белгия, в края на годината. 

В срок до 5 юли 2021 г. кандидатите могат да изпращат своите проекти на e-mail: youngfarmersbg@gmail.com с текст „Национален конкурс за млади фермери 2021“.

Тематични категории

Тази година форумът е посветен на справянето с последиците от пандемията от CCOVID-19 и приноса на земеделските стопанства в борбата с климатичните промени. Младите фермери от цяла Европа ще се състезават за Европейската награда в три категории:

  1. „Най-устойчив проект“ за справяне с предизвикателствата, причинени от Covid-19 и/или за въвеждане на екологични практики в стопанството за борба с климатичните промени
  2. „Най-добър дигитален проект“ за прилагане и разпространение на цифрови технологии и иновации в стопанството
  3. „Най-добър проект за принос в развитието на селските райони“ за осъществяване на дейности, които допринасят за икономическото, екологичното и социално развитие на селските райони.

Формуляр за участие

Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят формуляр за участие, в който посочват име и данни за контакт, кратко описание на земеделската дейност, както и описание на устойчивите и иновативни практики, които се прилагат в стопанството на младия фермер. Към формуляра за кандидатстване могат да бъдат приложени и допълнителни материали – снимки на стопанството/линк към интернет страница на бизнеса/публикации в медиите и др. 👉 ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът се провежда под егидата на бългаския евродепутат Асим Адемов в сътрудничество с  Аграрен университет – Пловдив, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Националната асоциация на младите фермери (НАМФБ).

Източник: www.au-plovdiv.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

НСМ Ви очаква на 15 юни в Арбанаси и на 22 юни в Плевен за семинарите „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!