Като истинска общоевропейска съвместна инициатива, Европейската комисия (ЕК), Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейският комитет на регионите (КР), COPA-COGECA (Асоциация на европейските земеделски стопани и европейските земеделски кооперативи) и Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe) заедно поставиха началото на първите в историята на ЕС „Награди на ЕС за биологично производство“.

Инициативата е признание за различни участници по веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство, които са разработили висококачествен, иновативен, устойчив и вдъхновяващ проект, който създава реална добавена стойност за биологичното производство и потребление. Тези награди са първият пример за биологични награди в целия ЕС и са замислени като продължение на Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., който обяви стартирането на такива награди за повишаване на осведомеността на биологично производство и увеличаване на търсенето на биологични продукти.

  • Кандидатурите трябва да бъдат подадени от 25 март 2022 г. до 8 юни 2022 г. (23:59:59 ч. централноевропейско време) чрез връзките, достъпни в раздел категории и награди на уебстраницата на инициативата👉https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_bg

  • Септември 2022 – Решение за присъждане на наградите

  • 23 септември 2022 – Церемония по награждаване ще бъде организирана на Деня на ЕС за биологичното производство

 

 

 

При официалното обявяване на иницативата еврокомисарят по земеделието Януш  Войчеховски каза:

Гордея се, че наградите на ЕС за биологични продукти стават реалност. Работим усилено, за да гарантираме установяването на ежегодения Ден на ЕС за биологично произвидство, който от миналата година се провежда на 23 септември. Биологичното производство е и ще играе ключова роля в прехода към устойчиви хранителни системи и не можем да постигнем това без различните участници във веригата за доставки на биологични продукти. Тези награди са чудесна възможност да ги отпразнуваме, като същевременно популяризираме примери за най-добри практики в целия ЕС. Очаквам с нетърпение да чуя за тези най-добри практики и насърчавам всички биологични участници да кандидатстват.

„Наградите на ЕС за биологично производство“ не са парични и включват 7 категории и 8 награди:

Връзките към онлайн формулярите за кандидатстване ще бъдат достъпни от 25 март 2022 г.

  • Категория 1: Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (жена) и Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (мъж)- Целта на тази награда е да се отличи земеделски стопанин (една жена и един мъж). Наградата е организирана от COPA-COGECA и Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM Organics Europe).
  • Категория 2: Най-добър регион в областта на биологичното производство- Целта на тази награда е да се отличи даден регион. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.
  • Категория 3: Най-добър град в областта на биологичното производство- Целта на тази награда е да се отличи даден град. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.
  • Категория 4: Най-добра биообласт в областта на биологичното производство- Целта на тази награда е да се отличи дадена биообласт. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.
  • Категория 5: Най-добро МСП, занимаващо се с биологично производство- Целта на тази награда е да се отличи базирано в ЕС малко или средно предприятие (МСП), което преработва биологични продукти. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.
  • Категория 6: Най-добър търговец на дребно на биологични храни- Целта на тази награда е да се отличи установен в ЕС търговец на дребно на храни, който продава биологични продукти. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.
  • Категория 7: Най-добър ресторант в областта на биологичните храни- Целта на тази награда е да се отличи ресторант, самостоятелен или като част от сектора на хотелиерството и ресторантьорството, предлагащ в своето меню сертифицирани биологични продути. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.

Журито, което ще определи крайните победители, ще се състои от представители на: ЕК, ЕИСК, КР, COPA-COGECA, IFOAM Organics Europe, ЕП, Съвета на ЕС.

👉Повече информация за тази нова инициатива, за начинът на кандидатстване, критериите за допустимост и награждаване, можете да намерите на специалната страница👉„Награди на ЕС за биологично производство“ (вкл. на български език).

Източник: https://ec.europa.eu/; www.facebook.com/EUAgri

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!