Eдна трета от 27-те държави в ЕС, включително Германия и Белгия, са пропуснали официалния краен срок за представяне на своите национални стратегически планове в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Държавите членки имаха срок до 31 декември 2021 г. да представят за одобрение своите национални стратегически планове (НСП), след като през ноември Европейският парламент одобри обновената схема за субсидиране на земеделските производители в ЕС.

Чрез тези планове държавите от ЕС подробно описват как ще постигнат деветте общоевропейски цели на реформираната ОСП, като същевременно отговорят на нуждите на земеделските стопани и селските общности.

България, Белгия, Чехия, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния и Словакия са сред деветте изоставащи държави.

В свое съобщение в една от социалните мрежи, еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски заяви:

Припомняме Ви, че още през октомврие 2021 г. една трета от държавите изразиха безпокойство относно спазването на крайния срок за подаването на Стратегическите планове.

Притесненията се засилиха още веднъж, след като Европейският парламент реши да отложи ключовото гласуване по подробностите на преразглеждането на ОСП за януари, за да даде възможност за задълбочен преглед.

Гласуването щеше да ратифицира съществени актове, даващи на държавите членки пълноценна правна рамка, в която да разработят стратегическите си планове.

Германия и Белгия също не спазиха сроковете

Две държави имаха сериозни затруднения в изготвянето на стратегическите си планове навреме. Белгия например, единствена трябваше да представи два стратегически плана – по един за всеки от двата си региона, Фландрия и Валония, което допълнително усложни плановете ѝ за селскостопанския сектор.

Междувременно процесът на стратегическо планиране в Германия беше затруднен от смяната на администрацията в началото на декември.

Последващи ефекти

Заинтересованите страни от ЕС вече предупредиха как забавянето ще се отрази на земеделските стопани, подчертавайки, че те се нуждаят от яснота най-късно до лятото, за да планират дейностите си за 2023 г.

„Планираните промени в новата ОСП са важни за земеделските стопани и ние трябва да знаем какви ще са те до края на пролетта на 2022 г.“, заяви Кристиан Ламберт, председател на асоциацията на земеделските стопани в ЕС COPA.

Кога ще бъде готов българският стратегически план?

Както споменахме по-горе, България е сред страните, които не успяха да подадат в срок стратегическия си план. Края на февруари, началото на март се очаква той да бъде готов, става ясно от думите на земеделския министър Иван Иванов. Работи се по 9 варианта за налагане на таван по СЕПП и няколко сценария за преразпределително плащане, всеки от които със съответните калкулации, които се обсъждат с бранша.

Източници: https://www.euractiv.com/; twitter.com

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!