Тенденциите и предизвикателствата пред реализацията на биопродукцията обсъдиха националните посланици на биологичното производство от държавите членки на Европейския съюз (ЕС) по време на проведената в гр. Прага (05.10.2022 г.)Трета среща на високо равнище, която се организира от ротационното председателство на Съвета на министрите на ЕС от страна на Чешката република. 

От пресслужбата на МЗм съобщават, че българският „био посланик“ в срещата е бил заместник-министърът на земеделието Георги Събев, според когото „Предизвикателствата, които познаваме от България, се споделят до голяма степен и от другите държави членки, включително и такива с голям процент на биологично сертифицирани площи от страните от Централна и Източна Европа”. Като предизвикателства за увеличаване на предлагането на биопродукти в заведения за обществено хранене са очертани няколко ключови въпроси, сред които:

  • недостатъчни асортименти и количества за редовни доставки, например в заведения за обществено хранене като училищни столови или столови в медицински заведения;
  • съображения за цените;
  • сложни процедури за подбор в обществени поръчки;
  • недостатъчно познаване на биологичното производство от бизнеса и крайните потребители.

Пред участниците в дискусията Събев сподели, че за съжаление последните две години и по-конкретно кризите през тях са оказали негативно влияние върху потребителското поведение, при което фактор „цена” става все по-важен. Същата тенденция се наблюдава в редица страни, включително от Централна и Северна Европа.

По време на заседанието е дискутиран опитът от въвеждане на минимум от доставките в държавни или общински места за обществено хранене да бъдат биологични. „Държави, които са въвели подобно законодателство, като например Словения, се сблъскват с парадокса, че  заради законовото изискване, но недостатъчното производство в страната, близо 60% от биопродуктите в тези места за хранене са вносни. Тоест подобна мярка не дава желания резултат за подпомагане на местното биопроизводство и производители, а напротив”, коментира Събев след срещата.

Участниците в срещата от страна на Европейската комисия заявиха, че няма да предложат законодателство, което да задължава държавите членки да залагат определен процент в доставките на държавните учреждения да е с биологичен произход, защото разликите в производството между страните остават значителни и следва подобни цели да се съобразяват с националния контекст и възможности.

В рамките на срещата българският заместник-министър е обсъдил с чешкия си колега Петр Йилек актуални на европейско ниво въпроси, включително състоянието на вноса от съседните на ЕС страни, който създава притеснения както у нас, така и у други страни от Централна и Източна Европа.

Следващата среща на високо равнище на националните посланици на биологичното производство ще бъде през декември в гр. Брюксел, предава www.mzh.government.bg.

Източник: МЗм

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!