На 9 август се проведе кръгла маса между експерти на Министерството на земеделието, храните и горите на тема: „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“, организизрана от Национална селска мрежа.

Основни цели на кръглата маса бяха:

  • да се подобри и повиши квалификацията на участниците;
  • да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация, както и запоставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми и пр. по поставената тема;
  • да се създадат условия за набиране на идеи за бъдещия процес на програмиране, касаещи политиката за развитието на селските райони 2021-2027;
  • да се осигури подкрепа на УО за следващия програмен период;
  • да се наберат идеи относно бъдещи възможности за сътрудничество в рамките на НСМ.

Дневният ред на кръглата маса може да видите в прикачения файл:

ПРОГРАМА_9 август 2019

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!