Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на заповед и проект на доклад, с които предвижда действащата утвърдена Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 да се прилага и за кампания 2020 г.

👉Запознайте се с:

В проекта на доклада на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 се посочва: „Във връзка с предоставена информация от Държавен Фонд „Земеделие“, съгласно която не се наблюдава ръст в броя и вида на нарушенията, утвърдената методика не се изменя по същество и ще се прилага и за кампания 2020 г. Предвид настъпилите нормативни промени в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. (обн. в ДВ, бр. 38 от 2020 г.) в Приложението към Заповед № РД 09-144/23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните в т. IV. „Изчисляване и налагане на намаленията“ се реферира към коректната алинея, която определя минималните периоди за преход към биологично земеделие за които земеделските стопани могат да получават подпомагане по мярката.“

В срок до 9 март 2021 г. могат да се изпращат писмени предложения и коментари по горепосочените документи на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

Заповедите в хронологичен ред за прилагане на Методиката по мярка 11 са следните:

Източник: МЗХГ; ДФ „Земеделие“- РА

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!