Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува материалите от проведената на 3 декември 2019 г. в гр. Пловдив среща – дискусия на тема Обща селскостопанска политика 2021-2027 (ОСП 2021-2027).

В рамките на събитието експерти от МЗХГ представиха предложението на Европейската комисия за нова „зелена архитектура“ на ОСП 2021-2027 и бъдещите завишени задължителни изисквания към фермерите (т.нар. „условност“), а експерт от постоянното представителство на МЗХГ в Брюксел презентира ключови моменти в хода на дебата по „зелената архитектура“ между страните членки на ЕС и последните предложени редакции по тази тема от финландското председателсво на Съвета на ЕС в проекторегламента за стратегическите планове.

Проф. Владислав Попов, който е ръководител на научно-изследователския екип от АУ – Пловдив, разработващ Анализа за околна среда и климат, вкл. и SWOT-анализа в тези области, презентира основни моменти от анализа, направените изводи и текущото изпълнение на възложената от МЗХГ задача. Това е вторият анализ, необходим за подготовката на Стратегическия план за новата ОСП, чийто проект се очкава скоро да бъде публикуван в сайта на МЗХГ.

В рамките на втората част от срещата се проведе и дискусия на тема „Добрите практики в Новата зелена архитектура“, по време на която фермери от различни производствени направления споделиха своя опит при прилагането на добрите земеделски практики, допринасящи за опазване на околната среда и смекчаване изменението на климата.

От МЗХГ посочиха, че продължават да набират идеи за добрите земеделски практики, допринасящи за опазване на околната среда и смекчаване изменението на климата, които да бъдат разглеждани в контекста на програмирането на новите „еко-схеми“ в първи стълб и агроекологичните мерки във втори стълб на ОСП 2021-2027. Предложения за такива практики могат да бъдат изпращани до сформираната в МЗХГ Координационна група по ОСП 2021-2027 на e-mail: cap@mzh.government.bg.

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!