Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) проведе „информативна видеоконферентна среща във връзка с подготовката на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ) и предприетите от МЗХГ действия за подкрепа на българския аграрен сектор чрез инструментите на Плана„.

Онлайн дискусията бе на 23 септември от 09:30 ч., а поканата на МЗХГ бе адресирана до земеделския бранш.

Ключови експерти от Звеното за управление на НСМ (ЗУ на НСМ) участваха в онлайн дискусията.

Контекст

На 20.07.2021 г. в портала на Министерски съвет (МС) www.nextgeneration.bg беше публикувана четвърта версия на проекта за Национален план за възстановяване и устойчивост на България, разработена от служебния кабинет на РБ .

567.4 млн. лв. бяха предвидени за компонент „Устойчиво селско стопанство“ от стълб „Зелена България“, съгласно официално публикуваната 4-та версия на проектоплана, а заложените реформи и/или инвестиции по този компонент са:

  • Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор (Реформа 1);
  • Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство (Инвестиция 1);
  • Дигитализация на процесите от фермата до трапезата (Инвестиция 2).

В официално публикуваната 4-та версия на проектоплана служебното правителство изключи дискусионния проект на стойност 847.9 млн. лв. за „Реконструкция, възстановяване и модернизация на държавния хидромелиоративен фонд в Република България за устойчиво управление на водите и адаптиране към климатичните промени“. За предложените в последната официална версия на проектоплана Инвестиция 1 и Инвестиция 2 можете да да научите ТУК!

На 31.08.2021 г. МЗХГ проведе онлайн среща със земеделския бранш, за да информира за актуализираните си предложения към ПВУ.

В рамките на видеоконферентна среща между МЗХГ и представителите на браншови организации служебният зам.-министър Георги Събев посочи следните промени по компонент „Устойчиво селско стопанство“, над които МЗХГ работи:

  1. Нов проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ с общ размер на безвъзмездните средства по него от 287 млн. лева, в който влизат още:  15 млн. лв. безвъзмедни средства за „центрове за зеленчуци и плодове“ и 5 млн. лв. безвъзмедни средства за „центрове за оценка на репродуктивните способности на животни“.
  2. Включва се проект за рехабилитация на обекти от хидромелиоративна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД , с ндикативна стойност на безвъзмездните средствата от 150 млн. лв., с които да бъдат рехабилитирани 24 обекта за напояване и 43 обекта за предпазване от вредното въздействие на водите. Освен това в ПВУ са заложени и безвъзмездните средствата от 22,5 млн. лв. за монтаж на съвременни измервателни устройства към хидромелиоративната инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД. Тогава Събев посочи, че екипът на МЗХГ проучва още потенциални за включване в ПВУ обекти от мрежата на Напоителни системи, както и възможностите за инвестиции за борба с градушките.
  3. Запазване на проекта и планирания бюджет за „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ (Инвестиция 2 от компонент „Устойчиво селско стопанство“ на 4-тата версия на проекта за ПВУ).

За онлай дискусията на 31.08.2021 г. МЗХГ не предостави и не публикува материали за запознаване със съобщените новости, в портала www.nextgeneration.bg МС също не публикува информация за обсъдените промени.

На 23.09.2021 г. МЗХГ проведе онлайн среща със земеделския бранш, за да информира за последните актуални предложения към ПВУ.

На срещата зам.-министър Събев уточни, че се предвижда „до края на месец септември работният вариант на НПВУ да бъде изпратен към Европейската комисия (ЕК), а в първите дни на месец октомври предстои да бъде обсъдена частта за земеделие с ЕК“.

Зам.-министърът обясни, че „Причините за актуализацията са свързани с ограничените времеви срокове за извършване на всички необходими действия, включително кумулативна оценка на въздействието върху околната среда и оценка от ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“.

Какво актуално предвижда в ПВУ служебният кабинет?

1. Бюджетът на проекта „Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ нараства със 150 млн. лева, тъй като е включено ново направление за инвестиции за ефективно управление на водите в земеделските стопанства. Завишен е „максималният праг на субсидията на 500 000 лв. спрямо варианта на проекта за Фонда от м. юли 2021 г.„, посочва МЗХГ. Запазва се  50 % интезитет на подпомагане. МЗХГ предвижда стартиране на дейностите по проекта през I-во тримесечие на 2022 г. С общия бюджет и индикативното разпределение по направления във „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“  можете да се запознаете от представената таблица на МЗХГ 👇

* Средствата за ДДС се отнасят за финансовия ресурс от Инструмента за възстановяване и  устойчивост и ще бъдат осигурени от националния бюджет.

2. Средствата и проекта за рехабилитация на обекти от хидромелиоративна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД с ндикативна стойност от 150 млн. лв., който МЗХГ предложи на 31.08.2021 г., се изключват.

3. Запазване на проекта и планирания бюджет за „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“.

Браншовиците настояват за спешна среща с политическото ръководство на служебния кабинет

Представители на браншовите организации поискаха от зам.-министър Събев МЗХГ да инициира спешна среща със Стефан Янев (служебен министър-председател), Атанас Пеканов (служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства), Христо Бозуков (служебен министър на земеделието, храните и горите) и Асен Личев (служебен министър на околната среда и водите), за да изразят своите позиции по процеса на определянето и по последните предложения в компонент „Устойчиво селско стопанство“ на ПВУ. Браншовиците ще настояват за „ясни политически решения„.

Източник: https://ruralnet.bg/; www.mzh.government.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!