На 29 юли 2020 г. ще се проведе първото заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в първото заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно. В рамките на първото заседание се очаква членовете на ТРГ за СПРЗСР, представляващи всички заинтересовани от тази политика страни, да обсъдят:

  • Проект на Вътрешни правила  за организацията и дейността на ТРГ за СПРЗСР;
  • Анализ на социалното и икономическото развитие на селските райони;
  • Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
  • Анализ на селското стопанство върху състоянието на околната среда и климатичните промени;
  • Проект на идентифицирани потребности.

До 28 юли 2020 г. МЗХГ удължи срока на обществената консултация по попроекта на „Идентифицирани потребности за изготвяне на стратегическия план за Новата Обща Селскостопанска политика“.

От пресслужбата на министерство на на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщиха днес, че се удължава до 28 юли 2020 г. срокът за предоставяне на становища от заинтересованите страни по публикувания в сайта на МЗХГ „Проект на идентифицирани потребности – срок за обществени консултации до 22 юли 2020 г.“

Контекст

Със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите № РД 09-216 от 26 февруари 2020 г. е сформирана тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР). Министър Танева сформира ТРГ за СПРЗСР в изпълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. Съгласно заповедта, сформираната ТРГ работи до официалното одобрение от Европейската комисия на СПРЗСР, а контролът по изпълнението на заповедта ще бъде упражняван лично от министъра.

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева е председател на ТРГ за СПРЗСР, а заместник- председател е зам.-министър д-р Лозана Василева. Съставът на ТРГ за СПРЗСР включва 85 членове; 105 резервни членове и Секретариат от 5 експерта от Дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХГ.

Запознайте се с определения в заповедта на министър Танева 👉състава на ТРГ за разработването на СПРЗСР 2021-2027

* Повече информация от видеконферентното заседание на ТРГ за СПРЗСР можете да научите от публикацията на МЗХГ 👉Тематичната група за разработване на Стратегическия план за новата ОСП проведе заседание, на което обсъди вътрешните правила за работа и постъпилите становища по идентифицираните потребности

Източник: МЗХГ; www.eufunds.bg

*Публикацията е актуализирана на 29 юли 2020 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

МЗХГ определи състава на ТРГ за разработване на Стратегическия план за ОСП 2021 – 2027

До 19 март МЗХГ ще избира юридически лица с нестопанска цел в частна полза, които да кани в ТРГ по Стратегическия план за ОСП 2021-2027

До 10 август е консултацията на МЗХГ по списък на добри земеделските практики от полза за климата и околната среда

Европейските лидери се договориха за 1.074 трлн. евро бюджета на ЕС за периода 2021-2027 и за 750 млрд. евро бюджет за Плана за възстановяване от СOVID-19

Новите средства за селските райони от NextGeneration EU ще се използват през 2022, 2023 и 2024 като мерки по ЕЗФРСР в Стратегическите планове по ОСП и без задължително обвързване със Зелената сделка

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!