Европейската комисия одобри шестото изменение на ПРСР 2014-2020, нотифицирано в края на 2019 г. Това стана ясно от изказването на министър Десислава Танева по време на днешната пресконференция в Министерския съвет.

Земеделският министър резюмира актуалните нови възможности по ПРСР 2014-2020 от последните три дни.

„Благодарение на тази нотификация 175 млн. евро се пренасочват към няколко мерки. От тази сума 40 млн. евро са за мярка 11 „Биологично земеделие“, обяви Танева и напомни, че мярка 11 вече е отворена след 3-годишното замразяване за нови кандидати, а биопроизводителите могат да заявяват биосертифицирани площи, животни и пчелни семейства. Министърът посочи още кои са допустимите бенефициенти в прием 2020 г., акцентирайки на въведенитe новите условия за тазгодишния прием.

Танева подчерта, че „С одобрената 6-та нотификация става възможно и предстои в рамките на две седмици да отворим новата подмярка 5.1 за подкрепа на сектор животновъдство предвид епизоотиите и повишаване на биосигурността, под мярка 4.1 отново за сектор „животновъдство“. Мярка 6.3 е отворена за малките животновъдистопанства и става възможно дофинансирането на кандидати по подмярка 6.1 за младите фермери.“ 

Танева обяви, че от днес стартира приемът по новата подмярка 13.3. „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 (т.нар. НР 3). Приемът на заявления ще бъде в рамките на Кампанията по директни плащания 2020. „Това са 60 землища, включени в НР З, в 11 области на страната. От тези 60 землища, 57 са отпадналите при дефинирането на необлагодетелствaните райони по подмярка 13.2. Освен това, 3 644 земеделски стопани, които досега попадаха в обхвата на необлагодетелствaни райони по подмярка 13.2, които отпаднаха с предефинирането, те ще получат отново компенсаторно плащане в размер на 25 евро за хектар, без ограниченията, които бяха за нивата на плащане според размера на декарите. Добрата новина е , че Европейският парламент гласува включването на това плащане като възможно и за преходния период, който е 1 + 1 година, по инициатива на България“, допълни още тя.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

👉Стартира приемът на заявления за НР 3 по новата подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020

👉 МЗХГ публикува заповедта за приема по мярка 11 на ПРСР 2014-2020 и заповедта за изменение на методиката за намаляване и отказване на плащания по мярка 11

👉 Пълен текст на НАРЕДБА № 4 за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020 с обнародваните промени. ВИЖТЕ приложенията за кандидатстване по мерки 10, 11 и 12 в Кампания 2020.

👉Евродепутатите от COMAGRI гласуваха доклада за преходния регламент на ОСП. Какво предстои?

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!