Министерският съвет (МС) одобри проекта на Програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (EURO-MED). Страната ни е включена за първи път в нея, като проекти ще могат да се изпълняват на цялата ѝ територия.

Общият бюджет на програма EURO-MED за периода 2021-2027 г. е в размер на над 293 млн. евро, от които 80% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, както и национален принос от държавите-участници. Официалното събитие за отбелязване старта на EURO-MED се състоя на 2 декември 2021 г. в Лисабон.

Основната цел на програмата е да допринесе за прехода към неутрално по отношение на климата общество, като същевременно гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС.

Приоритети

Новата програма EURO-MED ще финансира съвместни проекти в рамките на три приоритета:

 • Иновации,
 • Околна среда и
 • Управление.

Програмата ще финансира мерки в областта на иновациите и новите технологии – проекти за повишаване на капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда за района на Средиземно море. Във фокуса на програмата е и опазването на околната среда, като са предвидени мерки за решаване на общи проблеми, свързани със замърсяване на морските територии, управлението на отпадъци, опазване на биологичното разнообразие и др.

Борбата с изменението на климата също е сред приоритетите, като е дадена възможност за съвместни проекти за управление и минимизиране на рисковете от природни бедствия. Програмата ще има за цел и да насърчи прехода към кръгова и ефективна икономика – насърчаването на зелени технологии, внедряване на екологосъобразни системи за възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност, синя икономика и др., като и подпомагане на сътрудничеството между национални, регионални и местни власти.

Териториален обхват на програма EURO-MED

Страната ни ще може да се включи в EURO-MED с цялата си територия, а национален орган ще е Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). EURO-MED за периода 2021-2027 включва 2 нови страни, България и Република Северна Македония и 3 нови региона на Испания (Castilla-la-Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura).

Програмата обхваща 69 региона от ниво 2 (NUTS II) в 10 страни-членки на ЕС и 4 кандидат-членки. Това представлява 25% от територията на съюза, с над 140 млн. души население. Участващите в EURO-MED държави са:

 • България,
 • Кипър,
 • Хърватска,
 • Франция,
 • Гърция,
 • Италия,
 • Малта,
 • Португалия,
 • Словения и
 • Испания, както и
 • четири държави кандидат- членки на ЕС: Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Бенефициенти

Бенефициенти ще могат да бъдат:

 • национални, регионални и местни власти,
 • университети,
 • изследователски центрове,
 • асоциации,
 • неправителствени организации,
 • граждански обединения и
 • мрежи и други.

От правителствената пресслужба съобщават, че с решението на правителството се осигуряват условия за пълноценното участие на български бенефициенти в новата програма на Европейския съюз (ЕС) за териториално сътрудничество EURO-MED.

👉Актуална информация относно програма EURO-MED се публикува регулярно на нейната👉 интернет страница!

Източник: www.gov.bg; https://interreg-med.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!