Броят на оперативните групи по иновации в Европа постоянно расте. Към юни повече от 1000 оперативни групи за иновации работят на територията на ЕС, съобщи сп. Аgriinovation на Европейската мрежа за селските райони в своя юнски брой. Те най-добре обединяват експертния потенциал на земеделските производители, наука, изследователи, лесовъди, еколози, за да внедрят иновациите в земеделието и горските райони. И ако много оперативни групи в Европа вече приключиха работа, в други страни-членки като Латвия, Полша, Словения и Естония сега стартират. Унгария, Хърватия, Румъния, Гърция очакват да започнат скоро.

Сътрудничеството между фермери, лесовъди и наука може да отключи нови възможности нови бизнес модели и развитие на кръговата биоикономика.

Латвия съчетава интензивното отглеждане на пшеница с най-малко вреди за околната среда

Латвия откри своята първа процедура за оперативни групи през 2017 година. Така в началото на 2018 година започнаха работа по своите проекти седем оперативни групи. Ентусиазмът е голям и затова през юни Латвия отвори трета процедура за набиране на проектни предложения.

Зимната пшеница осигурява високи добиви и добри цени за латвийските фермери. За да им помогне по-ефективно и ефикасно да се насочат към заболяванията на зимната пшеница, латвийската оперативна група разработи онлайн система за подпомагане на вземането на решения в тясно сътрудничество с регионалните земеделски производители. Оперативната група анализира рисковите фактори за разпространението на болести по зимната пшеница, за да помогне на фермерите да вземат информирани решения относно лечението с фунгициди. „Ние им помагаме да решат кои инвестиции на фунгициди са икономически обосновани при различни нива на азотно торене”, обяснява координаторът на проекта Линда Шарке-Федяева. „Искаме да помогнем на земеделските производители да отглеждат икономически привлекателна пшеница, като същевременно причиняват възможно най-малко щети на околната среда.

Мултинационалният проект AgriMax в полза на земеделци и биорафинерии

В Европа почти 90 милиона тона храна и 700 милиона тона култури отиват на боклука всяка година, което допринася за емисиите на парникови газове и причинява икономически загуби. Проектът AgriMax разработва икономически жизнеспособни начини за превръщане на тези отпадъци в био-базирани съединения, които могат да бъдат трансформирани в разнообразни продукти, включително опаковки на храни, хранителни добавки и селскостопански продукти, като торове и биоразградими кошчета за отпадъци.

Координатор Георгиос Чалкиас: „AgriMax изгражда две пилотни биореафинерии. Едната ще обработва отпадъците от домати и зърнени култури в семейна ферма в Северна Италия. Втората, в предприятие за производство на плодове в южна Испания, ще преработва отпадъците от маслини и картофи, за да произвежда влакна, протеини и аромати. Онлайн платформа на заинтересованите страни ще координира предоставянето на отпадъци от производителите във всеки регион. Това ще помогне за справяне със сезонните и регионални колебания в производството, така че фермерите да се възползват максимално от биорафинериите през годината, като увеличат максимално тяхната ефективност и рентабилност.

Ларви на мухи усвояват оборския тор

Оперативна група от италианския регион Емилия-Романя разработва нови техники за преработка, при които ларвите на мухи се използват за усвояване на свинския тор. След това остатъците от ларви се обработват допълнително. „Тези технологии могат да помогнат на земеделските производители да намалят оборския тор и да превърнат тези отпадъци в възобновяема енергия и био-въглища, които могат да бъдат използвани в техните ферми и почви“, обяснява координаторът Лукреция Ламастра.

Други оперативни групи в Европа разработват иновативни решения за устойчиво пчеларство.

Българската след в NEFERTITI

В изданието публикуват и актуална информация за проект NEFERTITI, в който участват 32 -ма партньори от 17 страни, включително и България. В една от мрежите по проекта за намаляване употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци се включва активно Националната служба по съвети в земеделието. Идеята е да се изгради мрежа от демонстрационни ферми, които прилагат различни иновативни решения за третиране на културите с цел да се подобри информираността за иновациите. Друга важна цел е да се постигне взаимно обучение и обмен на знания между земеделските стопани и да се засили връзката между тях в цяла Европа, за да се постигне развитие на по-конкурентно, устойчиво и „интелигентно“ земеделие.

Повече може да прочетете в юнския брой на сп. Agriinovation на Европейската мрежа за развитие на селските райони тук.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!