На 12 февруари 2020 в гр. Търговище Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе информационен семинар на тема: „Възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г. Приеми по ПРСР 2014-2020 и новости в Кампания 2020. Актуално за ОСП 2020+“.

В информационния семинар участие взеха над 50 представители на различни заинтересовани страни по ПРСР 2014-2020, а заместник-министър Вергиния Кръстева направи официалното откриване.

Основните постигнати цели на събитието са: популяризиране на възможностите за финансиране по инвестиционните и компенсаторните мерки/подмерки от ПРСР 2014-2020; обмен на информация за нормативните промени при компенсаторните мерки и изискванията при заявяването им при предстоящата кампания; популяризиране на интерактивния иновационен модел за сътрудничество в концепцията на ЕПИ-АГРИ и създаването на оперативните групи; представени са възможностите за подкрепа на късите вериги и местните пазари чрез подмярка 16.4; представени са 3 добри практики на оперативни групи по ЕПИ-АГРИ от ЕС; представен е хода на дебата за новата ОСП; популяризирана е дейността на ЗУ и роля на НСМ с цел привличане на нови членове към Мрежата.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!