На 18 и 19 фервуари 2020 г. Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) прведе две работни срещи с широк кръг заинтереосвани страни с цел набиране на идеи и обратна връзка за провежданите политики в земеделието.

Над 70 участници се включиха в активните дискусии на работните срещи. Официално откриване в гр. Перник направи заместник-министър д-р Лозана Василева, а заместник-министър Чавдар Маринов откри срещата в гр. Кюстендил.

Основните постигнати цели на проведените събития са: мобилизиране на  заинтересованите страни в политиката за развитие на селските райони в предоставянето на идеи за повишаването на ефективността и ефикасността на ПРСР, както и за бъдещия програмен период; създаване на условия за взаимен обмен на опит, знания, информация и различни практики между членовете на НСМ, потенциални такива, администрацията и др. заинтересовани страни с цел набиране на идеи и получаване на обратна връзка от водената политика в земеделието; популяризиране на бъдещата подкрепата от фондовете на ОСП за земеделието и развитие на селските райони след 2020 г.

Популяризирани бяха възможностите за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г. по инвестиционни и компенсаторни мерки/подмерки, както и останалите предстоящите приеми през 2020 година по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 с цел активизиране на интереса на различни категории бенефициенти към  тях. Представени бяха и нормативните промени в сектор „животновъдство“ и подкрепата на ПРСР за постигане на завишените изисквания за биосигурност; популяризиране дейността на ЗУ и ролята на НСМ с цел привличане на нови членове към Мрежата.

За целите на двете работни срещи ЗУ разработи нарочна анкета, резултатите от която предстои да бъдат обобщени и предоставени като обратна връзка към УО на ПРСР, МЗХГ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!