Световният водещ търговски панаир за биохрани BIOFACH ще се проведе тази година в периода 15-18 февруари 2022 в гр. Нюрнберг.

Във връзка с пандемията от COVID-19, последното издание на BioFach/ Vivaness през 2021 г. се проведе в онлайн формат и привлече 3 448 фирми изложители (74% международно участие) и 13 800 участника от 136 страни. Тази година изложението ще бъде в хибриден формат – на живо и онлайн.

Biofach e едно от най-значимите в света изложения за продукти с биологичен произход. Представени са следните продукти и продуктови групи:

 • Пресни, охладени и замразени храни
 • Полуфабрикати
 • Инстантни продукти и напитки
 • Захарни и шоколадови изделия, снакс
 • Нехранителни продукти
 • Технологии и оборудване

Паралелно се провежда изложението за натурални козметични продукти и добавки за козметичната промишленост Vivaness.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български компании в Международното изложение. Това става възможно по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“.

ИАНМСП ще поеме 100% от разходите за:

 • Наем на изложбена площ и изграждане на щанд
 • Оборудване, обзавеждане, консумативи
 • Регистрационни и медийни такси
 • Пропуски за изложители

Предприятието участник поема всички други разходи като:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни)
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Вижте изискванията към кандидатстващите предприятия и необходимите документи за участие: 

ТУК

Крайният срок за подаване на заявка за участие в BioFachVivaness 2022, гр. Нюрнберг, Германия е 17.01.2022 г. (понеделник).

Документите се подават в деловодството на ИАНМСП:

 • По поща, куриер или лично на адрес ИАНМСП, ул. Леге 2-4, 1000 София;
 • По електронен път на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на BioFach/ Vivaness 2022.

 За допълнителна информация може да се обръщате към:

Източник: https://www.sme.government.bg/?p=56580

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!