Днес Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) се включи във фолклорния събор „Златна праскова“, който се провежда ежегодно в с. Гавраилово, общ. Сливен и тази година е под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите.

За екипа на Звеното за управление на НСМ събитията от местно значение в общините от селските райони са изключителна възможност за поддържане на контакти с местните общности и членовете на НСМ, за установяване на нови партньорства, за привличане на нови членове на НСМ, за популяризиране на дейността на НСМ, както и за предоставяне на информация за възможностите по ПРСР 2014-2020, достигайки пряко до потенциалните бенефициенти.

В рамките на празничния 29 юли експерти на ЗУ на НСМ посрещаха посетители под конструираната рекламна шатра, популяризирайки информация за възможностите, които ПРСР 2014-2020 предоставя по отношение на:

  • подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020;
  • подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020;
  • най-актуалния индикативен график за 2021 г. по ПРСР 2014-2020.

Според местните, празникът се превърнал в платформа за споделяне на добри практики в дейностите на земеделските производители в областта на науката за отглеждане на праскови. В рамките на празника беше организирана кръгла маса на тема „Състояние и тенденции при производството на праскови“, лекции и дискусии за производители, на които присъстваха Зам.-министърът на земеделието Явор Гечев, Организация на производители на праскови „Българска праскова“ ООД, Национална служба за съвети в земеделието, Институт по овощарство гр. Пловдив – проф. д-р Аргир Живондов и проф. д-р Заря Ранкова, Национална селска мрежа и Областна дирекция „Земеделие“ гр. Сливен.

В рамките на проведената кръгла маса ключов експерт от ЗУ на НСМ представи новостите в текущия прием по подмярка 4.1 на ПРСР и предстоящия прием по подмярка 4.2, акцентирайки на особеностите, на които кандидатите трябва да обърнат специално внимание при подготовката на проектите, както и важните за изпълнение задължения в периода на мониторинг на одобрените прокети.

На шанда на НСМ кспертите от Звеното за управление бяха на разположение за всеки, който искаше да научи повече за Национална селска мрежа, за ПРСР 2014-2020, както и повече информация за подмерките 4.1 и и 4.2.

За празника „Златна праскова“

За първи път празникът „Златна праскова“ е проведен през 2002 г. и се е превърнал в емблематичен за селото събор. Ежегодно на територията на Гавраилово производители на праскови от цялата страна се събират на едно място, за да научат най-новите технологии в отглеждането на тази златна култура. Провежда се семинар с лектори-специалисти от научни институти и др. експерти. Паралелно със семинара, на площада пред читалището се провеждат разнообразни културни и конкурсни прояви.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!