На 1 януари 2021 г. Португалия ще поеме от Германия председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС) за 6-месечен период.

„Time to deliver: a fair, green and digital recovery“

Mотото на председателството на Португалия в Съвета на ЕС е „Време за постигане: справедливо, зелено и цифрово възстановяване“.

След Португалия, на 1 юли 2021 г., ротационното председателство ще поеме Словения.

Приоритети на председателството на Португалия

Устойчива Европа

За да имаме Европа, която стои заедно и е готова да се справи с кризисни ситуации, целта е:

Укрепване на инвестициите и възстановяване на икономиката

 • Смекчаване на последиците от кризата
 • Прилагане на новата Многогодишна финансова рамка (МФР) и Фонда за възстановяване на ЕС за справяне с пандемията, известен като Next Generation EU
 • Насърчаване на устойчив растеж и създаване на работни места
 • Възстановяване базирано на Европейския зелен пакт и цифров преход

Укрепване на солидарността и ценностите

 • Укрепване на демокрацията и върховенството на закона
 • Насърчаване на правата на човека и основните свободи
 • Защита на европейските граждани

Социална Европа

По пътя към по-силна социална Европа, в контекста на икономическото възстановяване, целите на председателството на Португалия са:

Укрепване на европейския социален модел

 • Смекчаване на последиците от безработицата
 • Борба с бедността, социалното изключване и неравенството

Укрепване на териториалното сближаване

 • Провеждане на Социална среща на върха за обсъждане на социалното измерение на регенерацията и развитието на европейската икономика, както и на цифровия и климатичен преход, и по-нататъшното прилагане на Европейския стълб на социалните права.

Зелена Европа

Устойчивото възстановяване на европейската икономика е една от целите на Председателството. За да се постигне по-зелена Европа, целите са:

 • Насърчаване на Европейския зелен пакт, превръщайки устойчивостта в неразделна част от всички политики на Европейския съюз
 • Прилагане на Европейския закон за климата и закони за декарбонизация на ЕС
 • Насърчаване на Европейския пакт за климата
 • Координация на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. с новия Европейски съюз
 • Стратегия за горите
 • Фокус върху синята икономика и устойчивото използване на океанските ресурси
 • Разработване на транспортни и енергийни стратегии на Европейския съюз, които подкрепят устойчивостта на околната среда

Цифрова Европа

Ускоряването на справедлив и приобщаващ цифров преход е един от приоритетите на председателството на Португалия, което има за цел:

 • Насърчаване на европейското лидерство в цифровата икономика в областта на иновациите и регулирането
 • Прилагане на най-добрите цифрови практики в публичната администрация, като се обръща специално внимание на административното и фискалното опростяване, както и това на услугите
 • Насърчаване на глобална стратегия за цифрово сътрудничество и развитие на концепцията за дигитална демокрация (Digital Democracy)

Глобална Европа

Укрепването на ролята на Европа в света, основано на откритост, ефективен мултилатерализъм и укрепване на международните партньорства, е една от целите на председателството на Португалия, чиито приоритети са:

 • Ангажимент за укрепване на механизмите за регулиране на глобализацията, международно сътрудничество и съвместен отговор на хуманитарни кризи и извънредни ситуации
 • Специално внимание върху изграждането на по-тесни, по-динамични отношения между ЕС и Африка
 • Укрепване на стратегическите отношения с Индия
 • Стремеж към стратегически отношения и амбициозно партньорство с Обединеното кралство
 • Даване на нов тласък на трансатлантическите отношения

На сайта на Португалското председателство на Съвета на ЕС www.2021portugal.eu можете да следите за актуални новини от работата на Съвета на ЕС, предстоящи събития, календар и програми на заседания и пр.

Въз основа на въведената с Договора от Лисабон през 2009 г. система, държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки (наречени „тройки“ или „трио“) на ротационен принцип и с мандат от 6 месеца за всяка страна. Настоящата тройка е съставена от председателствата на Германия, Португалия и Словения. През 2007/2008 г. трите държави сформираха първото трио, председателстващо Съвета на ЕС в историята на Европейския съюз.

Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма/18-месечна програма на Съвета (1 юли 2020 г. — 31 декември 2021 г.)

Отворена е акредитацията за журналисти

От 4 декември е отворена процедурата за акредитация на журналистите, които възнамеряват да отразяват събитията от председателството на Португалия в Съвета на ЕС. След това журналистите трябва да се регистрират на всяко от събитията, които възнамеряват да отразят. Процедурата по акредитация е онлайн в сайта на председателството.

Източник: https://data.consilium.europa.eu/; www.2021portugal.eu

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!