Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони финасира мащабен проект за производство на соево масло и соя за фураж в Словакия. Проектът даде тласък на Словашката хранителна промишленост и допринесе за самодостатъчност на протеиновите храни в страната, създаде заетост и въведе технологични иновации в селските райони като се има предвид, че соята е четвъртата най-култивирана култура в света.

Соята е изключителен източник на протеини за консумация от хора и животни. Компаниите за семена са модифицирали генетично своите продукти да подобрят тяхната устойчивост срещу болести и вредители. А целта е да се гарантира безопасността на храните и да се избегнат неблагоприятните ефекти върху околната среда. Нараства търсенето за здравословна, естествена храна и в този контекст все повече потребители предпочитат да изберат продукти без ГМО.

Нито една словашка компания не успя да се справи с обработката на големи количества соя в страната, която е принудена да внася 100 000 тона соево брашно годишно. Gamota Group, един от най-големите играчи в словашкия аграрен сектор решава да инвестира в иновативно оборудване за производство и да стане основен производител на соево брашно в страната.

Компанията кандидатства по Програмата за развитие на селските райони в Словакия за закупуване на ново оборудване за обработка на свободна от ГМО соя без добавяне на никакви химикали. След одобряването на проекта, новото оборудване вече е инсталирано в село Male Straciny (Южна Словакия), достигайки пълен оперативен капацитет през декември 2017 г.. В момента работи новата линия за обработка на 60 000 тона соя годишно, произвеждайки 7 200 тона соево масло и 52 800 тона соево брашноза фураж. Това соево брашно съдържа 7-9% масло, по-високо съдържание отколкото вносното, което е с 1-2% масло и изисква добавянето на други масла за увеличаване неговото съдържание на мазнини. Както соевото масло, така и соята е с висока хранителна стойност, по-висока смилаемост и без никакви остатъчни вещества.

По този начин, проектът позволява на Gamota JR Ltd. да въведе нов продукт на пазара, повишавайки качеството на словашката фуражна промишленост и увеличаване на експортния потенциал на словашката аграрна индустрия. В региона, където безработицата надвишава 22%, компанията вече отвори осем нови работни места и планира създаването на още 5 до 8 работни места в бъдеще.

„Чрез проекта постигнахме основните цели на всеки бизнес- рентабилност и растеж, както и други резултати: засилване на конкурентоспособността на местната преработка и хранително- вкусовата индустрия, въвеждане на иновативни технологии и процеси в преработката“, коментират от ръководството на Gamota Ltd..

Компанията организира срещи и работни дискусии (workshops) с двата местни производители на соя и крайни потребители. Така производителите могат да продават цялата си продукция, а компанията е сигурна, че има достатъчно суровина за преработка местно производство без ГМО. Иновативната производствена технология на компанията беше наградена със сертификат за иновация от Техническия и изпитвателен институт по земеделие на Националния земеделски и хранителен център.

Според бенефициента проектът е имал няколко косвени ползи за словашката фуражна и хранително-вкусова индустрия. Соевите семена са с по-висока добавена стойност, по-високо съдържание на протеини и масло, словашката млечна индустрия, птицевъдите и големите търговци увеличават предлагането на свободни от ГМО продукти. Освен това e съзадена нова система за сертифициране, наречена Agrocert Slovak Soya, за да гарантира качеството на соята и производството на фуражи.

С този проект създаваме условия за растеж на вътрешното производство и на износа, директно подкрепяме заетостта в селските райони на Словакия“, обясни още представител на Gamota JR Ltd.

В резултат на проекта нуждата от внос на соя е намаляла, има положителен ефект върху околната среда, компанията е намалила както разходите, така и производството на CO2, свързан с транспортирането на вносна соя. В бъдеще Gamota JR Ltd цели да покрие вътрешното търсене на соево масло и храна с висококачествено домашно производство. Днес Gamota разглежда биоикономиката като голяма възможност и логична следваща стъпка в своето бизнес развитие.

В момента компанията разработва и нов проект за рафиниране на соевото масло за хранително-вкусовата промишленост.

Проектът „Технология за иновативно производство на соя“ се изпълнява в периода 2016-2017 година по ПРСР в Словакия по мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в производство/маркетинг за развитие на земеделски продукти“. Общият бюджет на проекта е 3 400 000 евро, от които 750 000 евро е финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 250 000 евро е националното съфинансиране. Частната инвестиция от страна на компанията е 1 000 000 евро и 1 400 000 евро са от други източници.

Повече информация за компанията може да видите ТУК.

Повече за агроиновациите в сектора може да прочетете в брошурата, публикувана от Европейската мрежа за развитие на селските райони с проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ТУК.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!