Устойчивите хранителни системи, ситуацията на европейския селскостопански пазар, както и специфичните предизвикателства, свързани с COVID-19 и африканската чума по свинете, бяха основните теми, обсъдени по време на неформалната видеоконференция на министрите на земеделието и рибарството.

Министрите засегнаха и свързаните с горите политики на ЕС и стратегията на ЕС за горите.

„Обхватът от предизвикателства, пред които е изправен европейският агрохранителен сектор днес, е широк. Координацията между държавите-членки е по-необходима от всякога и на различни нива. Трябва да гарантираме, че нашите политики в областта на селскостопанските храни, околната среда и здравето са съгласувани и че продължаваме да споделяме информация за бързо развиващите се, а в някои случаи и безпрецедентни ситуации като пандемията на COVID-19.„, заяви Юлия Кльокнер Федерален министър на  земеделието, храните и защиита на потребителите на Германия.

По време на сутрешната сесия председателството на Съвета на ЕС, заедно с Европейската комисия, информира министрите за напредъка, постигнат в рамките на ЕС за справяне със загубите на храна и разхищаването на храни. Председателството подчерта, че страните членки вече разполагат със съответни национални стратегии и планове , като също така даренията за храна са ключов елемент от тези стратегии. Министрите се позоваха на въздействието на COVID-19 върху загубите на храна и отпадъците, като председателството подчерта необходимостта да се избягва „презапасяването“ с храна, така че да остане достъпна за всички.

 Комисията изрази готовност да удължи мандата на платформата на ЕС за загубите на храна и хранителните отпадъци след 2021 г.

Датската делегация информира минстрите за състоянието на норките и COVID19 в страната, обяснявайки потенциалния риск за ефикасността на ваксините COVID-19 поради заразени норки от мутирала версия на вируса. Министрите се съгласиха, че това е европейски здравен проблем, а не само грижа за хуманното отношение към животните. Председателството изрази необходимостта да продължи да споделя информация по този въпрос и да организира бъдеща дискусия за това как се отглежда норка в Европа.

Чешката и полската делегации информираха министрите за искането си до Комисията за по-нататъшна координация в борбата с африканската чума по свинете и за намаляване на свързаната с това административна тежест, по-специално по отношение на процедурите, свързани със съфинансирането. Министрите широко подкрепиха тази инициатива, подчертавайки необходимостта от по-координиращи мерки, които ще позволят на държавите-членки да се борят и ликвидират африканската чума по свинете.

Десислава Танева, министър на земеделието, граните и горите коментира: „Страната ни се присъединява към позицията на Чехия и Полша за намаляване на административната тежест, свързана с мерките и със съфинансирането и възстановяването на разходите по заболяването, направени от страна на държавите членки. Призовах Европейската комисия да даде възможност чрез новия европейски Закон за здравеопазване на животните да се прилага дерогация и при заболяването АЧС. Стопанствата, които са с гарантирана биосигурност в инфектираната зона, да не попадат под общите рестрикции за забрана за движение на животни и стоки. ЕС трябва да ревизира подхода си за заболяването. Освен опростяването на административните мерки, всички страни трябва да имат яснота и точен срок по отношение на реимбурсирането на средствата, които се дават за превенция и спешни мерки за борба с АЧС. По време на срещата отново направих предложение държавите членки да могат да прилагат частично метода „стемпинг аут“. Което означава, че когато се установи болно животно, то да бъде унищожавано заедно със животните, които са контактни с него само в обхвата на обора, на територията, на която е установено заболяването. Това трябва да бъде възможно при условие, че всички страни-членки имат надградени мерки за биосигурност на най-високо ниво, които са по решение на европейските санитарни власти. Трябва да бъде взето законодателно решение за промяна на задълженията на режима на рестрикции в трите вида огнища, където възниква вирусът, а именно индустриални и лични стопанства, както и дивата природа. България има опит в борбата с АЧС повече от две години. През 2019 г. е приет План за превенция, управление при кризи и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в България за 2020 г. Той включва различни мерки за финансиране, както и нормативни и законодателни изменения в посока подкрепа на биосигурността на фермите.“, допълни още Танева.
ЕК  информира също така министрите за резултатите от първата онлайн конференция „От фермата до трапезата“ , провела се на 15-16 октомври 2020 г. Някои от тях поискаха от Комисията да извърши съответни оценки на въздействието и подчертаха значението на всички заинтересовани страни, участващи в стратегията. Министрите също използваха възможността да поискат разяснение от Комисията дали възнамерява да оттегли предложението си за пакета за реформи на ОСП след 2020 г .; идеята беше отхвърлена от комисар Кириакидес.

Специалният пратеник на генералния секретар на ООН  д-р Агнес Калибата, поканена от председателството с оглед на подготовката на приноса на ЕС за срещата на върха на ООН за хранителните системи през следващата година, информира министрите за подготовката и целите на предстоящата срещата. Те от своя страна подчертаха значението на Зелената сделка, както и  на стартегията „От фермата до трапезата“ за ускоряване на глобалния преход към устойчиви хранителни системи . Министрите призоваха за амбициозна среща на върха, която може да обедини всички заинтересовани страни.

 

 

Съветът ще определи своите ключови политически приоритети за срещата на върха чрез съответни заключения, планирани да бъдат приети през пролетта на 2021 г.

Земеделските мнистри приветстваха наскоро приетите заключения на Съвета относно свързаните с горите политики на ЕС и стратегията на ЕС за горите след 2020 г., подчертавайки значението им за опазване на климата и биологичното разнообразие. Според някои от тях тази стратегия трябва да бъде съгласувана с други подходящи стратегии като тази  за биологичното разнообразие. Подобряването на координацията в свързаните с горите политики в рамките на ЕС, както е посочено в заключенията, също беше широко подкрепено от министрите.

Селско стопанство – пазарна ситуация

Министрите обмениха мнения въз основа на презентация на ЕК и писмени доклади от държавите-членки. Те очертаха няколко фактора, оказващи натиск върху някои от пазарите за селскостопански храни, като пазарите на свине,  на говеждо, птиче месо, вино и млечни продукти, и други. Различните делегации поискаха бърза намеса за справяне с утежняващите се предизвикателства, включително с втората вълна на пандемията COVID-19, затварянето на туристическия сектор, африканската чума по свинете, както и задаващите се търговски ограничения. Австрийската делегация информира министрите за селскостопанските последици от споразумението за асоцииране на ЕС с Меркосур; няколко делегации призоваха за балансирани търговски споразумения на ЕС, които да поддържат високите екологични стандарти, постигнати с ЕС.

Следващото заседание на Съвета по земеделие и рибарство ще се проведе на 15-16 декември 2020 г.

👉 Видеа от пресконференцията може да гледате 👉 https://newsroom.consilium.europa.eu

Източник: https://www.consilium.europa.eu; Fasebook; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!