Земеделските министри от ЕС проведоха заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство под Германско председателство на 21 септември 2020 г.Това е второто присъствено заседание от началото на пандемията от COVID-19, в което участие взе и еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски.

Министрите се срещнаха в Брюксел и продължиха обсъжданията на пакета за реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. с оглед на приемането на общия подход на Съвета през октомври 2020 г. Те обсъдиха и свързаните с търговията въпроси на селското стопанство със специален акцент върху неотдавнашните и предстоящите преговори за споразумения за свободна търговия с трети държави.Юлия Кльокнер, федерален министър на храните и земеделието на Германия

„Днес постигнахме добър напредък в обсъжданията на реформата на ОСП и съм уверена, че на следващото си заседание ще можем да приемем общия подход на Съвета. Налице е широка подкрепа и консенсус, че можем да постигнем това през октомври. Все още трябва да се обсъдят някои въпроси, но със задоволство констатирах известно желание за постигане на компромис. Едно нещо остава непроменено: акцентът ни върху европейските земеделски стопани, за да запазим конкурентоспособността си по време на прехода към по-екологични практики. Не трябва да оставяме място за съмнение, че нашите амбиции в областта на екологията са реални и постижими за европейските земеделски стопани.“, заяви федералният министър на храните и земеделието на Германия, Юлия Кльокнер.

По време на сутрешната сесия министрите проведоха обмен на мнения по три елемента на реформата на ОСП: зелена архитектура, включването на заключенията на Европейския съвет относно МФР в бъдещата система за преки плащания и новия модел на изпълнение. Макар министрите да имат различни мнения по някои въпроси, те твърдо подкрепят целта за постигане на съгласие по общия подход на Съвета през октомври. Много от министрите отчетоха, че предложенията на председателството са стъпка в правилната посока. Те включват въвеждането на единен за целия ЕС минимален дял на непродуктивни зони и по-гъвкав и доброволен подход към определянето на таван за директните плащания. Предложението за въвеждане на задължителни екосхеми с двугодишен пилотен етап беше частично приветствано. По отношение на новия модел на изпълнение министрите признаха постигнатия до момента напредък, но също така счетоха, че са необходими допълнителни обсъждания по конкретни въпроси: процеса на одобрение на националните стратегически планове и в по-общ план необходимостта от опростена политика.

👉С предложенията на Германското председателството относно зелената амбиция на бъдещата ОСП можете да се запознаете👉 ТУК📌

👉Можете да проследите видеото от заседанието на Съвета от 21.09.2020 г.👉 ТУК📌

Министър Танева изрази позицията на България

България и новите страни-членки на ЕС продължават да настояват за висока обвързана подкрепа и запазване на преходната национална помощ (ПНП) с нова референтна дата.

👉 Правителството одобри българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС по земеделие

Позицията на България:

 • запазване поне на сегашните нива на обвързаната подкрепа в новата ОСП;
 • запазване на Преходната национална помощ на настоящите нива за целия период до 2027 г. и промяна на референтната дата на 2018 г. (а не сегашната 2009 г.);
 • гласуваното споразумение на ЕС за Многогодишната финансова рамка (МФР 2021-2027) и определената външната конвергенция е неудовлетворителна, а министър Танева заяви „Надяваме се, че предложението ни ще бъде разгледано и ще бъде направен компромис, не само по отношение на България, но и за другите страни-членки, които са в сходна позиция“;
 • надежда за постигане на частичен общ подход (позиция на Съвета) през месец октомври и с необходимите компромиси за осигуряване на равнопоставеност на земеделските стопани в ЕС;
 • задължителността на еко-схемите остава един от основните политически елементи за България, които се разглеждат в неделима цялост с останалите чувствителни въпроси за страната ни по пакета на Реформата на ОСП- нивата на обвързаната подкрепа и ПНП;
 • „Подкрепяме въвеждането на единен процент в регламента на площите с екологична насоченост в изискванията на Доброто земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 9) за целия ЕС. Максималният задължителен процент за екологично насочени площи не следва да е повече от 5%. Трябва да се запази възможността за изключване на фермите до 15 ха. Също така е важно да оставим и възможността за изключване на фермите до 10 ха обработваема земя от обхвата на ДЗЕС 8, който продължава логиката на диверсификацията от зелените изисквания“, министър Танева;
 • новите изисквания в завишената условност дават достатъчна гаранция за получаване на екологична стойност на ОСП с включването на зелените изисквания, без да се налага да се завишават вече приложимите такива;
 • приветства предложението на Председателството на Германия за включване на плащанията в районите с природни ограничения при отчитане на 30 %- ния бюджет на зелените плащания;
 • Подкрепяме и финансовата гъвкавост при отчитане на еко-схемите, която трябва да бъде осигурена, като предлагаме тя да не е само за първите две години, а за целия програмен период. Най-важното е да се запази конкурентоспособността на европейските фермери и да се борим за равнопоставеността им във всяка страна-членка“, министър Танева.

Други въпроси

Министрите засегнаха също и следните въпроси:

 • Френската делегация представи обща декларация от името на България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Испания относно необходимостта от развиване на растителните протеини в Европа с цел намаляване на силната зависимост от вноса;
 • Испания отново призова за запазване на настоящия бюджет за програмата, предназначена за най-отдалечените региони, в следващата МФР;
 • Чешката република и Италия представиха набор от принципи, които биха искали да се прилагат във връзка с етикетирането на хранителните продукти на лицевата страна на опаковката;
 • Чешката република призова Европейската комисия да представи предложение за забрана на добиването на яйца от кокошки носачки в клетки в ЕС до 2030 г.
 • Германия представи актуалното положение с африканската чума по свинете в страната и предприетите мерки;
 • Чешката република представи бележка относно ситуацията в сектора на свиневъдството, в която Европейската комисия се призовава да представи подробен анализ.

При представянето на декларацията френският министър на земеделието Жулиен Денорманди призова Европейската комисия да прояви по-голяма гъвкавост по отношение на отпускане на обвързана подкрепа за бобови растения. Жулиен Денорманди настоя площите с такива култури да не бъдат ограничавани и смеси от бобови растения и треви да бъдат допустими за подпомагане за този вид помощ. Колегата му от Финландия подкрепи инициативата, като подчерта, че обвързаната подкрепа е от съществено значение за сектора. Развиване на производство на растителни протеини беше подкрепено и от Белгия. Гърция също поиска повече промоционални мерки за сектора. Унгария се застъпи за стимули за производство на качествени и свободни от ГМО продукти.

Следващото заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство е планирано за 19 – 20 октомври 2020 г.

Източник: www.consilium.europa.eu; https://data.consilium.europa.eu; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!