Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува 👉Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.

Публикуваните днес (17.03.2022 г.) разяснения на УО съдържат отговори на общо 148 запитвания, изпратени в периода 15.10.2021 г. – 08.03.2022 г.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

31 март 2022 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!👉Публикувана е заповед за увеличение с 20 млн. евро бюджета и удължаване до 31 март приема по подмярка 4.2 на ПРСР

 

Изтече крайният срок за задаване на въпроси към УО на ПРСР 2014-2020 за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите можеха да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси можеха да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 👉Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на Министерството на земеделието 👉ТУК и в сайта на ИСУН 2020 👉ТУК!

Източник: https://eumis2020.government.bg/; www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 31 март тече обществено обсъждане на проекта за Стратегически план по ОСП 2023-2027

*До края на приема по подмярка 4.2 ДФЗ ще актуализира референтните цени. Очаква се разрешение на УО, за да може ДФЗ да ги приложи при оценката на проектите.

*Публикацията е актуализирана на 18.03.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!