Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува списък на планираните през 2022 г. съвместни информационни дейности и мероприятия с научни институти, научно-прилони организации и други институции и експерти за подпомагане трансфера на знания и технологии към земеделските производители.

Списъкът е актуален към 09.02.2022 г. и включва провеждането на 112 събития в цялата страна.

Част от организациите и институциите, които се предвижда да вземат участие са:

 • Аграрен университет- Пловдив;
 • Тракийски университет – Стара Загора;
 • Икономически университет- Варна;
 • Русенски университет „А. Кънчев“;
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС);
 • Лесотехнически университет;
 • Шуменски университет „Е. К. Преславски“;
 • Нов български университет (НБУ);
 • Институтът по овощарство (ИО) – Пловдив;
 • Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”;
 • Институт по фуражните култури –Плевен;
 • Институт по царевицата – Кнежа;
 • Земеделски институт – Кюстендил;
 • Земеделски институт – Стара Загора;
 • Институт по животновъдни науки – Костинброд;
 • Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян;
 • Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян;
 • Опитна станция по картофите и планинско земеделие – Самоков;
 • Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН;
 • Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Областни дирекции на БАБХ;
 • Областни дирекции по земеделие;
 • Национална агенция по приходите (НАП);
 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
 • Браншови организации и др.

👉Запознайте се актуалния списък на НССЗ👉 ТУК!

Инфомационни ресурси на НССЗ от проведени информационно-обучителни събития и демонстрации

НССЗ провежда също така и демонстрации на място в земеделски стопанства, подпомагащи трансфера на знания и технологии от научните среди към земеделските стопани, както и от фермери към фермери. Видео запис от проведените събития на място, както и онлайн, се качват в YouTube канала на НССЗ.

Източник: НССЗ; YouTube

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 2 март е отворен прием за малките стопанства по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!