Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) публикува списък на планираните съвместни информационни дейности и мероприятия с научни институти и други организации до края на 2021 г.

Списъкът включва провеждането на 36  събития в цялата страна в периода 12 ноември – 19 декември.

Част от организациите и институциите, които се предвижда да вземат участие са Областна дирекция по безопасност на храните – Варна, Технически университет – Варна, Аграрен университет- Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора, Лесотехнически университет, Фондация за биологично земеделие (ФБЗ) „Биоселена“, Институтът по овощарство (ИО) – Пловдив; Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели, организации от сферата на напояването и др.

👉Запознайте се актуалния списък на НССЗ👉 ТУК!

Предвид ситуацията свързана с пандемията с коронавирус COVID-19 в България и при продължаване на обявената извънредна епидемична обстановка, непозволяваща свободно движение и масово събиране на хора на закрито и/или открито, може да се наложи част от предварително планираните като присъствени събития, да се проведат под формата на дистанционни (онлайн) демонстрационни събития.

По време на присъствените семинари ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки, приложими за такъв тип мероприятия. В тази връзка всички желаещи да участват в тях трябва да отговарят на условията за участие определени в актуалната към датата на събитието заповед на министъра на здравеопазването (ако е приложимо), както и до деня предхождащ мероприятието да заявят своето желание за участие и да получат потвърждение.

Източник: НССЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!