В брой 72 на Държавен вестник от 09.09.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.  (НППЛВС 2019 – 2023). 

С настоящите промени в Наредба № 6 е осигурено правно основание за предприемане на административни действия в хипотезата – да няма налични свободни средства от бюджета по програмата, така че да се удовлетворят всички кандидати по мярка „Инвестиции в предприятия“, подали заявление за подпомагане в периода 12 – 20 септември 2022 г.

Промените в настоящата НИД на Наредба № 6 се отнасят до възможността определеният за приема бюджет да може да се увеличи с наличните свободни средства, а в случай на невъзможност цялата заявена сума (от всички заявители) да бъде покрита – да се проведе класиране на проектите и същите да бъдат одобрени до размера на бюджета.

Промените са в сила от деня на обнародването на НИД на Наредба № 6 в Държавен вестник.

👉Запознайте се с обнародваната на 09.09.2022 г. НИД на НАРЕДБА № 6👉ТУК!

👉Запознайте се с пълният текст на 👉НАРЕДБА № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС 2019 – 2023, съдържащ последните обнародвани на 09.07.2022 г. промени.

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

От 12 до 20 септември ще бъде отворен втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС

26- 28 септември: Прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от НППЛВС 2019-2023

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!