Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) стартира днес прием на заявления за участие по схемите за държавни помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“

„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“

 • Период на прием: 22 януари- 8 февруари 2021 г.
 • Подаване на документи: ОД на ДФЗ (областните дирекции на ДФЗ)
 • Бюджет за 2021 г.: 35 000 000 лв.
 • Изплащане на помощта: ще започне от 22 февруари 2021 г.
 • Допустими за подпомагане птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица – 84 дни).
 • Задължително условие при подаване на документи: наличие на копие на договор за покупка на броя птици по видове, с които бенефициера кандидатства за подпомагане- в случай на затворен цикъл на производство бенефициерът представя декларация за произход на броя птици от собствен животновъден обект.
 • Указания за прилагане на схемата: сайта на ДФЗ.

„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“

 • Подаване на документи: ОД на ДФЗ
 • Бюджет за 2021 г.: 35 000 000 лв.
 • Изплащане на помощта: до 1 месец след крайната дата за подаване на заявления.
 • Указания за прилагане на схемата: сайта на ДФЗ.

 

Период на прием за подпомагане отглеждането на свине-майки: 22 януари- 8 февруари 2021 г.

Период на прием за подпомагане отглеждането на прасета за угояване:

 • от 2 до 17 май 2021 г. се приемат документи за участие в 1-вия транш
 • от 2 до 17 септември – за 2-рия транш
 • от 7 до 18 октомври 2021- за 3-ия транш

ДФЗ пояснява, че справки – образци за броя на животните, за които се кандидатства през 2021 г. са налични в сайта на ДФЗ, в секция Държавни помощи.

Източник: ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!